Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

E-VLOGE


Povezave na elektronske vloge

 


Prijava/odjava prebivališča

 

E-prijava stalnega prebivališča

E-prijava stalnega prebivališča za mladoletno osebo in drugo osebo

E-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču


E-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih


E-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih - za drugo osebo

E-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo osebo

 

E-izjava o pripadnosti gospodinjstvu

 

E-prijava začasnega prebivališča

E-prijava začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo


E-prijava začasnega prebivališča s strani stanodajalca

E-odjava stalnega prebivališča iz RS

E-odjava stalnega prebivališča iz RS - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 

E-odjava začasnega prebivališča s strani stanodajalca

E-prijava začasnega odhoda v tujino

E-prijava začasnega odhoda v tujino - za mladoletnega otroka in drugo osebo

E-prijava vrnitve v RS

E-prijava vrnitve v RS - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 


Osebna izkaznica in potni list

 

E-naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice


E-naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice - za mladoletnega otroka

 

E-naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista


E-naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista - za mladoletnega otrokaMatični registri


E-zahteva za izdajo potrdila iz matičnega registra


E-zahteva za izdajo potrdila iz matičnega registra - za drugo osebo

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu - za drugo osebo


E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi
 

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi - za drugo osebo
 

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti

 

Prošnja za spremembo osebnega imena polnoletne osebe


Prošnja za spremembo osebnega imena otroku - eden od staršev


Prošnja za spremembo osebnega imena otroku - oba starša 

 

 

Civilno orožje
 

Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja

Vloga za izdajo dovoljenja / predhodne privolitve za nabavo delov orožja ali streliva

 

Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja

 

Dedovanje - vloga za izdajo orožne listine za posest ali nošenje oziroma vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja  


Potrdilo o posoji orožja

 

 

Društva

 

Vloga za registracijo društva, podružnice tujega društva ali zveze društev 


Vloga za registracijo pripojitve, spojitve ali prenehanja društva/zveze društev 


Vloga za registracijo spremembe imena, sedeža, temeljnega akta, naslova sedeža ali zastopnika društva/zveze društev oziroma podružnice tujega društva

 

 

Politične stranke

 

Vloga za registracijo politične stranke

 

Vloga za registracijo spojitve političnih strank 

 

Vloga za registracijo politične stranke, ki je nastala s pripojitvijo

 

Vloga za registracijo politične stranke, ki je nastala z razdružitvijo


Vloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka stranke, statuta, programa, sedeža ali zastopnika stranke


Vloga za izbris politične stranke iz registra političnih strank  

 

 

Prireditve in shodi

 

E-prijava javne prireditve oziroma shoda

 

E-prošnja za dovolitev javne prireditve oziroma shoda

 

 

Državljanstvo RS
 

Vloga za sprejem v državljanstvo po redni naturalizaciji

 

Vloga za sprejem v državljanstvo po izredni naturalizaciji

  

Vloga za sprejem v državljanstvo za slovenske izseljence in njihove potomce

 

 

Drugo

 

Pridobitev licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja