Skoči na vsebino

E-VLOGE


Povezave na elektronske vloge

 


Prijava/odjava prebivališča

 

E-prijava stalnega prebivališča

E-prijava stalnega prebivališča za mladoletno osebo in drugo osebo

Prijava - odjava stalnega prebivališča (prijava stalnega prebivališča)

 

E-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču


E-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih


E-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih - za drugo osebo

E-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo osebo

 

E-izjava o pripadnosti gospodinjstvu

 

E-prijava začasnega prebivališča

E-prijava začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo


Prijava-odjava začasnega prebivališča (obveznosti posameznika pri prijavi začasnega prebivališča)

 

E-prijava začasnega prebivališča s strani stanodajalca

Prijava-odjava začasnega prebivališča (obveznosti stanodajalca v nastanitvenem objektu pri prijavi)

 

Prijava-odjava gosta (prijava začasnega prebivališča)


E-odjava stalnega prebivališča iz RS

E-odjava stalnega prebivališča iz RS - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 

E-odjava začasnega prebivališča s strani stanodajalca

Prijava-odjava začasnega prebivališča (obveznosti stanodajalca v nastanitvenem objektu pri odjavi)


E-prijava začasnega odhoda v tujino

E-prijava začasnega odhoda v tujino - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije - vrnitve v Republiko Slovenijo


E-prijava vrnitve v RS

E-prijava vrnitve v RS - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 


Osebna izkaznica in potni list

 

E-naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice


E-naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice - za mladoletnega otroka

 

E-naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista


E-naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista - za mladoletnega otrokaMatični registri


E-zahteva za izdajo potrdila iz matičnega registra


E-zahteva za izdajo potrdila iz matičnega registra - za drugo osebo

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu - za drugo osebo


E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi - za drugo osebo

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti

 

Prošnja za spremembo osebnega imena polnoletne osebe


Prošnja za spremembo osebnega imena otroku - eden od staršev


Prošnja za spremembo osebnega imena otroku - oba starša 

 

 

Civilno orožje

Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja

Vloga za izdajo dovoljenja / predhodne privolitve za nabavo delov orožja ali streliva

 

Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja

 

Dedovanje - vloga za izdajo orožne listine za posest ali nošenje oziroma vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja  


Potrdilo o posoji orožja

 

 

Društva in politične stranke

 

Vloga za registracijo društva, podružnice tujega društva ali zveze društev 


Vloga za registracijo pripojitve, spojitve ali prenehanja društva/zveze društev 


Vloga za registracijo spremembe imena, sedeža, temeljnega akta, naslova sedeža ali zastopnika društva/zveze društev oziroma podružnice tujega društva

 

Vloga za registracijo politične stranke


Vloga za registracijo politične stranke, ki je nastala spripojitvijo, spojitvijo ali razdružitvijo politične stranke


Vloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka stranke, statuta, programa, sedeža ali zastopnika stranke


Vloga za izbris politične stranke iz registra političnih strank  

 

 

Tujci: dovoljenje za bivanje v Sloveniji in državljanstvo RS

Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga zaposlitve ali dela


Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za dnevnega delovnega migranta


Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu


Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela


Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela in za čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci


Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija


Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine


Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje žrtvi trgovine z ljudmi

 

Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov

 

Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije

 

Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije

 

 

Prošnja za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice EGP

 

Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje državljanu EGP 


Prošnja za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice EGP, ki je družinski član državljana EGP ali slovenskega državljana 

 

Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EGP ali slovenskega državljana

 

Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EGP in slovenskega državljana 

  

Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika

 

Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo

 

Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni

 

Vloga za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije

 

Zahtevek za dodelitev denarnega nadomestila za zasebno nastanitev

 

 

Drugo

Pridobitev licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja