Skoči na vsebino

MATIČNI REGISTER

 

Matični register je elektronsko vodena baza podatkov, ki predstavlja popolno evidenco osebnih stanj državljanov Republike Slovenije. Vanj vpisujemo matična dejstva (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt), ki so se zgodila na območju Republike Slovenije (tudi za tujce), in druge spremembe osebnih stanj za državljane Republike Slovenije (sprememba osebnega imena, posvojitev, priznanje očetovstva, razveza, odvzem poslovne sposobnosti, skrbništvo itd.). 

 

Elektronski matični register je v Sloveniji vzpostavljen od leta 2005, pred tem so se ročno in ločeno vodile tri matične knjige: rojstna, poročna in matična knjiga umrlih.

 

Na podlagi vpisa v matični register se izdajajo izpiski in potrdila, ki jih potrebujete za različne namene. 

 

Za izdajo izpiskov in potrdil iz matičnega registra so pristojne upravne enote

 

Glejte tudi: e-storitve