Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SMRT

 

Izdaja izpiska iz matičnega registra o smrti

 

V matični register se vpisujejo vse smrti slovenskih državljanov, ne glede na to, kje je smrt nastopila (v Republiki Sloveniji ali v tujini), in vse smrti tujih državljanov na območju Republike Slovenije. 

 

Na podlagi vpisa smrti v matični register se izdajajo izpiski iz matičnega registra o smrti. Izpiski se izdajajo na predtiskanem in posebej zaščitenem obrazcu za notranji promet, lahko pa tudi na mednarodnem obrazcu po Pariški ali Dunajski konvenciji. Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izdajajo izpiski v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti.

 

 

Postopek za izdajo izpiska

 

Za izpisek lahko zaprosi ožji družinski član (zakonec, otroci in starši umrlega) na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji, druge osebe pa le, če izkažejo zakoniti interes in ožji družinski člani pridobitvi ne nasprotujejo oziroma če imajo pooblastilo ožjih družinskih članov za izdajo izpiska.

 

Če za izpisek zaprosite osebno na upravni enoti, je treba izkazati sorodstveno razmerje z umrlim, če ne gre za sorodstvo, pa zakonsko podlago za pridobitev izpiska in soglasje ožjih družinskih članov. 

 

V primeru e-vloge za izdajo izpiska je treba po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti. Upravna enota preveri vašo identiteto na podlagi uradnih evidenc in veljavnost elektronskega podpisa.  

 

V obeh primerih upravna enota izdani izpisek posreduje po pošti.

 

Če se nahajate v tujini, lahko za izpisek zaprosite na naslednje načine:

- z e-vlogo (ožji družinski člani), 

- na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini (ožji družinski člani), 

- kot ožji družinski član pisno pooblastite drugo osebo, ki v vašem imenu zaprosi za izpisek na upravni enoti oziroma na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

 

E-vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti

 

Za izpisek je treba plačati takso v znesku 3,00 evra na podlagi 1. točke tarifne številke 4 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010–UPB5, s spremembami in dopolnitvami).

 

 

Kontakt:

Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo
Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine
T: 01 428 49 61