Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONSKA ZVEZA

 

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. 

 

Izdaja izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi

 

V matični register se vpisujejo vse sklenjene zakonske zveze slovenskih državljanov, ne glede na to, kje so bile sklenjene (v Republiki Sloveniji ali v tujini) in vse zakonske zveze tujih državljanov, če so bile sklenjene na območju Republike Slovenije. 

 

Na podlagi vpisa sklenjene zakonske zveze v matični register se izdajajo izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi. Izpiski se izdajajo na predtiskanem in posebej zaščitenem obrazcu za notranji promet, lahko pa tudi na mednarodnem obrazcu po Pariški ali Dunajski konvenciji. Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izdajajo izpiski v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti.Postopek za izdajo izpiska

Za izpisek lahko zaprosite osebno na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali prek portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 

Če za izpisek zaprosite osebno na upravni enoti, morate priložiti veljaven osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri vašo identiteto, in pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, kadar zahtevate izpisek za drugo osebo. 

 

V primeru e-vloge za izdajo izpiska je treba po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in skenirano pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, kadar zahtevate izpisek za drugo osebo. Upravna enota preveri vašo identiteto na podlagi uradnih evidenc in veljavnost elektronskega podpisa. V obeh primerih upravna enota izdani izpisek posreduje po pošti.

 

Če se nahajate v tujini, lahko za izpisek zaprosite na naslednje načine:

- z e-vlogo, 

- na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, 

- pisno pooblastite drugo osebo, ki izpisek na upravni enoti dvigne v vašem imenu. 

 

E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi
E-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi - za drugo osebo
 

Za izpisek je treba plačati takso v znesku 3,00 evra na podlagi 1. točke tarifne številke 4 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010–UPB5, s spremembami in dopolnitvami).


Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

T: 01 428 49 61