Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSEBNI DOKUMENTI IN PREBIVALIŠČE

 

V vsakdanjem življenju sicer pogosto govorimo o osebnih dokumentih, vendar zakonodaja tega pojma ne definira. V bistvu gre za javne listine, kamor štejemo vse dokumente, ki so opremljeni s fotografijo in jih je izdal državni organ. Uporabljamo jih za dokazovanje istovetnosti (identifikacijo). 

 

Javne listine so:

- osebna izkaznica,
- potna listina,
- obmejna prepustnica,
- vozniško dovoljenje,
- orožni list in
- potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.
 

Vse naštete listine omogočajo izkazovanje istovetnosti, bodisi ob identifikaciji pri upravnem organu ali v pravnem prometu. Vsi našteti dokumenti pa imajo tudi druge osnovne funkcije, ki so odvisne predvsem od vsebine podatkov, navedenih v dokumentih (na primer: državljanstvo se lahko dokazuje z osebno izkaznico ali potnim listom).

 

Ko posamezne inštitucije od vas zahtevajo na vpogled osebne dokumente, morajo imeti za to zakonsko osnovo. Dejstvo pa je, da vsak dokument ne zadostuje konkretnim zahtevam. Tako denimo na nekaterih dokumentih ni zapisan vaš naslov in zato dokumenta ne morete uporabiti tam, kjer potrebujejo dokazilo o vašem bivanju na določenem naslovu. 
 

Informacije o dokumentih in prijavi oziroma odjavi prebivališča so na tej strani povezane, ker mora posameznik pri spremembi stalnega prebivališča v določenem roku urediti tudi vpis spremembe v identifikacijske dokumente oziroma jih zamenjati, kot to določajo posamezni področni zakoni: osebno izkaznico in potni list najkasneje v 30 dneh, orožne listine v 8 dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh. Vpis spremembe v vozniško dovoljenje ni možen in ga je treba zamenjati v 30 dneh po nastali spremembi podatkov. V osebne dokumente je treba vpisati tudi druge spremembe, kot je denimo sprememba osebnega imena.

 

Navodila in priporočila glede fotografije za potni list in osebno izkaznico (.pdf)