Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOSPODINJSKA SKUPNOST


Prijavo pripadnosti gospodinjski skupnosti podate oziroma izjavite s prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali z izjavo o spremembi pripadnosti gospodinjstvu na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 

Prijavite lahko bodisi samostojno bodisi skupno gospodinjstvo, v katerem je poleg vas včlanjen še en ali več članov gospodinjske skupnosti. Skupno gospodinjstvo je torej sestavljeno iz nosilca in članov gospodinjstva, ki imajo določeno razmerje do nosilca.

Če prijavljate spremembo pripadnosti gospodinjski skupnosti osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, ki je opremljen s fotografijo, na podlagi katerega upravna enota preveri vašo istovetnost. Prijavi spremembe pripadnosti gospodinjske skupnosti morate posredovati še naslednje podatke:
- priimek in ime,
- EMŠO,
- spol,
- kraj rojstva,
- naslov stalnega prebivališča,
- datum izjave in izjavo, ali na naslovu prebivate sami v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu stanovanjske enote, ali pa v skupnem gospodinjstvu z ostalimi člani.

Če želite spremeniti pripadnost gospodinjski skupnosti prek enotnega državnega portala Republike Slovenije e-uprava, morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno izjavo o pripadnosti gospodinjstvu. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto in veljavnost elektronskega podpisa.

 


Kje in kako pridobite potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu


Zahtevo za izdajo potrdila o stalnem prebivališču ali prejšnjih stalnih prebivališčih ali skupnem gospodinjstvu lahko podate na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju celotne Republike Slovenije. Če pa ste imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, lahko zahtevate izdajo potrdila po elektronski poti.

Če zaprosite za potrdilo osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri vašo identiteto, in pooblastilo, če zahtevate potrdilo za drugo osebo. Pooblastila pa ne potrebujete, če zahtevate potrdilo za vašega otroka.

V primeru tako imenovane e-vloge za izdajo potrdila morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za izdajo potrdila o stalnem prebivališču ali potrdila o prejšnjih stalnih prebivališčih in skenirano pooblastilo, če vložite vlogo za drugo osebo. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih evidenc, in veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota izda potrdilo in vam ga pošlje po redni pošti.

 

Povezave:

E-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču

E-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih

E-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih - za drugo osebo

E-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo osebo

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

T: 01 428 49 61