Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSEBNI IN TAJNI PODATKI


Ministrstvo za notranje zadeve je eden od organov, ki upravlja z osebnimi in s tajnimi podatki. Ključna zakona, h katerima je pri tem zavezan, sta Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o tajnih podatkih.

Osebni podatek je kateri koli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Takšne podatke denimo vsebuje zbirka, imenovana Centralni register prebivalstva (CRP). Z njim upravlja Ministrstvo za notranje zadeve. Na teh straneh je opisan način, kako je mogoče dobiti osebne podatke iz CRP in kako lahko vpogledate v lastne osebe podatke, ki jih o vas vodimo v CRP. Kot zanimivost dodajamo še opis sestave Enotne matične številke občana – EMŠO.  

Za tajni podatek pa se lahko določi podatek, ki je tako pomemben, da bi z njegovim razkritjem nepoklicani osebi nastale ali bi očitno lahko nastale škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi in se nanaša na:
1. javno varnost;
2. obrambo;
3. zunanje zadeve;
4. obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov;
5. sisteme, naprave, projekte in načrte, pomembne za javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ter obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov Republike Slovenije;
6. znanstvene, raziskovalne, tehnološke, gospodarske in finančne zadeve, pomembne za javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ter obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov Republike Slovenije.

V rubriki Tajni podatki boste našli odgovore na vprašanja o tem, kaj je tajni podatek po Zakonu o tajnih podatkih, kdo jih določi kot tajne in kdaj, katere so stopnje tajnosti in kako se tajne podatke označuje. Prav tako boste našli pojasnila za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, varnostnega dovoljenja organizaciji in dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov.