Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EMŠO

 

 

 

 

Sestava in uporaba Enotne matične številke občana (EMŠO)

Enotna matična številka občana (EMŠO) je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji. EMŠO določi upravljavec Centralnega registra prebivalstva (CRP) enotno za vse prebivalce Republike Slovenije, vključno s tujimi državljani. Uveden je bil leta 1976 v tedanji SFRJ in je še danes v uporabi v vseh državah na področju bivše Jugoslavije.


EMŠO določi upravljavec CRP po algoritmu, ki vključuje modul 11. Določi ga na osnovi sedemmestnega datuma rojstva in spola. Številke od prvega do sedmega mesta EMŠO-ja so: datum rojstva - 2-mestni dan, 2-mestni mesec in 3-mestna letnica. Na osmem in devetem mestu je številka registra. Na desetem, enajstem in dvanajstem mestu je zaporedna številka, na trinajstem mestu pa kontrolna številka. Zaporedna številka je kombinacija spola in zaporedne številke za osebe, rojene istega dne – 000-499 za moške in 500-999 za ženske. Osnova za izračun zaporedne številke je evidenca določenih emšojev. Zaporedni številki zadnjega emšoja, ki je bil določen na isti datum rojstva in spol, se prišteje vrednosti 1. Tako dobljeni seštevek je zaporedna številka za EMŠO.

 

 

EMŠO in spol osebe

Pogosto prihaja do napačne interpretacije spola osebe, ki izhaja iz EMŠO-ja - 500 in 505, kar pomeni števila na 8. do 10. mestu EMŠO-ja. 50 je registrska oznaka EMŠO-jev, določenih v Republiki Sloveniji, zadnja številka pa že predstavlja prvo izmed treh zaporednih številk, ki označuje spol. Tako v primeru istega rojstnega dne stoti moški dobi zaporedno številko, večjo od 100, ženska pa večjo od 600, kar pomeni, da bi obravnavano kombinacijo na 8.-10. mestu zapisali XXXXXXX501XXX za moške oz. XXXXXXX506XXX za ženske.Dobro je vedeti

Kot zanimivost podajamo še številke registrov, katere identifikacije so možne v Republiki Sloveniji, če so bile vpisane v evidence na območju RS pred 18. 2. 1999:

• 10-19 – Bosna in Hercegovina
• 20-29 – Črna gora
• 30-39 – Hrvaška 
• 40-49 – Makedonija
• 50-59 – Slovenija
• 60-69 – (ni v uporabi)
• 70-79 – Srbija 
• 80-89 –Vojvodina
• 90-99 –Kosovo


Sestava EMŠO-ja je natančno opredeljena v Uredbi o načinu določanja osebne identifikacijske številke (Ur. list RS, št. 8/99).

 

 
Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine
E: crp(at)gov.si