Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSEBNI PODATKI IZ CRP


Pridobivanje osebnih podatkov iz Centralnega registra prebivalstva

 

Centralni register prebivalstva (CRP) je osrednja podatkovna baza z najosnovnejšimi podatki o prebivalstvu Slovenije. Upravlja ga Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. V CRP-ju se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljati stanje in gibanje prebivalstva.

 
• EMŠO,
• kraj rojstva,
• ime in priimek,
• državljanstvo,
• prebivališče in vrsta prebivališča,
• zakonski stan,
• volilna pravica,
• EMŠO (matere, očeta, zakonca in otrok),
• identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov,
• datumi in podatki o dogodkih, spremembah in popravkih.


Katere podatke vsebuje CRP:


Podatki CRP-ja so osebni podatki, zato je glavno načelo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, kar ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov.

 


Od kje podatki v CRP?


Podatke CRP pridobiva od različnih virov:
• Matični register (rojstvo, smrt, državljanstvo, sklenjena zakonska zveza, sprememba osebnega imena, razveza);
• Bolnišnični informacijski sistemi (Elektronska prijava rojstva);
• Register stalnega prebivalstva (prijava, odjava prebivališča, volilna pravica, gospodinjstvo);
• Register tujcev (dovoljenje za prebivanje tujca);
• Zbirka podatkov o zaposlovanju tujcev (določitev EMŠO tujcu);
• Register državljanstev (pridobitev in prenehanje državljanstva);
• Register evidenčnih tujcev (uveljavljanje pravic ali uresničevanje dolžnosti v Republiki Sloveniji);
• Azilni register (prosilec za mednarodno zaščito);
• Register prostorskih enot (občina, naselje, ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, volišče);
• Register davčnih zavezancev (davčna številka fizične osebe).

 

Osebne podatke iz Centralnega registra prebivalstva lahko pridobivajo državni organi in drugi uporabniki, ki potrebujejo podatke o posamezniku za opravljanje predpisanih nalog, za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ali za izvajanje statističnih, socioekonomskih in drugih raziskovanj.
 


Kdo lahko dobi podatke iz CRP


Podatke iz Centralnega registra prebivalstva lahko pridobijo uporabniki, ki imajo podlago v zakonu, pisni zahtevi ali v pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo. Podatki se posredujejo na naslednje načine:

1. Na podlagi pisne vloge lahko dobite individualne poizvedbe o posamezniku. Večje število poizvedb se elektronsko obdela (uporabnik priloži medij, na katerem so iskalni kriteriji). Elektronsko je iskanje možno po naslednjih kriterijih: enotna matična številka občana, davčna številka,
osebni podatki (datum rojstva, osebno ime, spol)

2. Prek aplikacije, namenjene lokalnim skupnostim (občine).
 
3. Prek portala Centralnega registra prebivalstva (registrirani uporabniki).

4. Prek povezave informacijskega sistema uporabnika s Centralnim registrom prebivalstva (organi javne uprave).
 
Za znanstveno raziskovalne namene je iz Centralnega registra prebivalstva omogočeno pridobivanje podatkov zgolj v anonimizirani obliki.

Podatke pripravijo v želeni strukturi in formatu na podlagi vloge, ki opredeljuje namen pridobivanja podatkov.
 

Poglejte še:

Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/2006 – UPB1).
Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 70/2000 in spremembe 28/2002)
Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke (Uradni list RS, št. 8/99).

Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov

 

 

Posredovanje milijardnega osebnega podatka iz Centralnega registra prebivalstva

 

Centralni register prebivalstva ima v Sloveniji več kot 40 letno tradicijo. V tem času se je od vzpostavitve registra na takratnem Zavodu za statistiko pa vse do prenosa upravljanja registra na Ministrstvo za notranje zadeve v letu 1998 zgodilo vrsto sprememb in izboljšav tako na tehničnem, organizacijskem, kot tudi na vsebinskem vidiku upravljanja.

 

Glede na podrobno statistiko posredovanja osebnih podatkov smo v letu 2015 zabeležili posredovanje milijardnega osebnega podatka iz Centralnega registra prebivalstva. Ob tej priložnosti je bila pripravljena brošura, v kateri različni avtorji v svojih prispevkih opisujejo vse segmente Centralnega registra prebivalstva, od samega nastanka pa vse do danes.

 

CRP publikacija

 


Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine