Skoči na vsebino

POLITIČNE STRANKE, VOLIVCI

 

Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih skupnosti. Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke.

Več o registraciji politične stranke lahko preberete na teh straneh. Poleg tega je omogočen vpogled v register političnih strank v Sloveniji.

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno tudi za evidenco volilne pravice. Stalna evidenca volilne pravice je sestavljena iz evidence volilne pravice državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, evidence volilne pravice državljanov EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, evidence volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in evidence volilne pravice za volitve v Evropski parlament. Tukaj boste našli odgovore na vprašanja, kot so: kje se vodi evidenca, kaj je volilni imenik, kako se zahteva vpis v evidenco volilne pravice in podobno. Informacije, povezane z volitvami, poiščite tudi na strani Državne volilne komisije.