Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRUŽITEV DRUŽINE


Za svoje družinske člane lahko pridobite dovoljenje za začasno prebivanje, če imate v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali zadnje leto prebivate v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenje za začasno prebivanje in imate dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, razen v primeru, če vam je dovoljenje za začasno prebivanje izdano zaradi opravljanja sezonskega dela ali kot dnevnemu delovnemu migrantu. Brez omejitve glede dolžine prebivanja in veljavnosti dovoljenja pa lahko združujete družinske člane, če ste imetnik modre karte EU ali imate dovoljenje za začasno prebivanje izdano zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva. Prošnjo lahko vložite bodisi pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri upravni enoti, na območju katere prebivate. Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine se vroči na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini družinskemu članu ali njegovemu zakonitemu zastopniku.

 

Otroci, mlajši od šestih let, in osebe, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo dati nobenega prstnega odstisa, ne dajo prstnih odtisov. 

 

Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje zaradi združitve družine lahko zaprosite, če imate v Republiki Sloveniji priznan status begunca in je družina obstajala že pred vašim vstopom v Republiko Slovenijo. Če pa imate v Republiki Sloveniji priznano subsidiarno zaščito, lahko za družinske člane, ki so to bili že pred vašim vstopom v državo, zaprosite za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Za izdajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje morate prošnji priložiti le dokazila o obstoju družinskih vezi, če prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno oziroma začasno prebivanje vložite v 90 dneh od priznanja mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Če prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine vložite po preteku 90-dnevnega roka, pa je potrebno prošnji priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer tudi dokazila o zadostni višini sredstev za preživljanje in ustreznem zdravstvenem zavarovanju. Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno oziroma začasno prebivanje vložite pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki o prošnji tudi odloči.   

 

Družinski člani so: zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, mladoletni (do dopolnjenega 18. leta starosti) neporočeni otroci tujca, mladoletni neporočeni otroci zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, starši mladoletnega tujca, s katerimi je pred prihodom v Republiko Slovenijo prebival v družinski skupnosti, polnoletni neporočeni otroci in starši tujca, zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,  katere je tujec, zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati. Upravna enota pa lahko izjemoma, za družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika tujca, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji.Prošnjo lahko vložite bodisi pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pa pri upravni enoti, na območju katere prebivate oziroma nameravate prebivati.


Poleg

  • osnovnih pogojev  za pridobitev dovoljenja za prebivanje za vaše družinske člane (- veljaven potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji,  - ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, - zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, - potrdilo o nekaznovanju iz matične države, ki ni starejše od treh mesecev/če ga država izdaja/, prevedeno v slovenski jezik in overjeno, - fotografijo, ki kaže pravo podobo tujca, - pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pa mora družinski član podati tudi dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem)
  • morate dokazati obstoj sorodstvenega razmerja (original izpiski o sklenjeni zakonski zvezi ali rojstvu otroka, izpisani na mednarodnih obrazcih ali obrazcih matične države ter prevedeni v slovenski jezik in overjeni).


Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za migracije
Sektor za postopke zakonitih migracij
T: 01 428 43 02