Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INTEGRACIJA OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO


Osebe s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji so skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti (Ur. l. RS, št. 16/17), upravičene do:

 - prebivanja v RS,

 - denarnega nadomestila za zasebno nastanitev,

 - pomoči pri vključevanju v okolje,

 - zaposlitve in dela,

 - zdravstvenega in socialnega varstva,

 - pridobitve informacij o pravicah in dolžnostih in

 - izobraževanja.

 

Na področju pravic iz naslova socialnega varstva in izobraževanja so osebe z mednarodno zaščito izenačene s slovenskimi državljani. Osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, uveljavljajo pravice iz naslova zaposlovanja in dela v skladu z predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo tujcev.

 

Osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita, se obvezno zdravstveno zavarujejo iz tega naslova. Otroci, ki imajo priznano mednarodno zaščito, so upravičeni do zdravstvenih storitev v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot otroci, ki so zavarovani kot družinski člani. 


Po pridobitvi statusa se osebam z mednarodno zaščito po uradni dolžnosti izda dovoljenje za prebivanje kot samostojna listina. Begunci lahko pridobijo tudi potni list za begunca, ki se izda z veljavnostjo največ 10 let. Pristojni organ za izdajo, vročitev in naznanitev pogrešitve potnega lista za begunca  je ministrstvo. Osebe s subsidiarno zaščito uporabljajo svoj nacionalni potni list. Če nacionalnega potnega lista nimajo, lahko za čas trajanja subsidiarne zaščite pridobijo potni list za tujca. Pristojni organ za izvajanje postopkov izdaje, vročitve in naznanitve pogrešitve potnega lista za osebe s subsidiarno zaščito je ministrstvo.

 

Integracijske ukrepe zagotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.