Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INTEGRACIJA TUJCEV

 

Osnovo za politiko integracije tujcev v družbo so države članice Evropske unije postavile v okviru skupnih temeljnih načel, ki poudarjajo, da je vključevanje dinamičen in dvosmeren proces. Za uspešno vključevanje priseljencev v družbo države gostiteljice je pomembno medsebojno prilagajanje. Uspešno vključevanje v slovensko družbo ni samo odgovornost priseljencev, ampak se mora prilagoditi tudi družba sama. Družba jih mora spodbujati, jim olajšati vključevanje v izobraževalne in delovne procese ter omogočiti njihovo udeležbo v političnem in medijskem prostoru. Programi vključevanja državljanov tretjih držav, ki živijo in delajo v državah Evropske unije, v zadnjih letih pridobivajo čedalje večji pomen, tudi v Sloveniji. Cilji politike vključevanja v Evropski uniji temeljijo na načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja. 
 
Za uspešno vključevanje je pomembno, da se priseljencem omogoči pridobitev osnovnega znanja jezika, zgodovine in institucij države gostiteljice ter omogoči pridobitev informacij o pravicah in dolžnostih, delu in življenju v Republiki Sloveniji. Prav to je namen programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, ki jih vodi Ministrstvo za notranje zadeve in so opisani na teh straneh.

 

Za namen integracije tujcev v slovensko družbo Ministrstvo za notranje zadeve, s pomočjo Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav financira  program učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene vsebine seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Program se imenuje Začetna integracija priseljencev in brezplačno prvo opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni. 
 

Brezplačni program učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe - program Začetna integracija priseljencev 


Brezplačni program Začetna integracija priseljencev se izvaja v obliki 180, 120 in 60 urnega tečaja. Do katerega programa so državljani tretjih držav upravičeni, je odvisno od tega, koliko časa že prebivajo v Republiki Sloveniji in katere vrste dovoljenja za prebivanje imajo izdano.

 

V kolikor se državljani tretjih držav želijo udeležiti brezplačnega programa Začetna integracija priseljencev, morajo pri upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložiti zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v tem programu. Če izpolnjujejo pogoje, jim bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo, s katerim se bodo zglasili pri izbranem izvajalcu programa.

 

Do brezplačne udeležbe v programu so upravičeni državljani tretjih držav, ki:

  • v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in njihovi družinski člani, če imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine,
  • imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer je veljavnost tega dovoljenja in veljavnost prejšnjih dovoljenj za začasno prebivanje neprekinjeno vsaj 24 mesecev, in njihovi družinski člani, če imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine. V 24 mesečno veljavnost dovoljenja se šteje tudi čas prebivanja na podlagi potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje,
  • so družinski člani slovenskega državljana ali državljana Evropskega gospodarskega prostora in v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanja družinskega člana,
  • v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta, pri čemer v ta enoletni rok všteje tudi čas od vložitve prošnje za izdajo tega dovoljenja.   

Brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika
 

Državljani tretjih držav lahko pri upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložijo zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Če izpolnjujejo pogoje, jim bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, s katerim se zglasijo pri eni izmed pooblaščenih ustanov. Seznam pooblaščenih ustanov je na voljo na spletnih straneh Centra za slovenščino.
 
Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni so upravičeni državljani tretjih držav, ki so se udeležili tečaja slovenskega jezika v obsegu 180 ur ali 120 ur, so bili na tečaju prisotni vsaj 80 % ur in izpolnjujejo navedene pogoje bivanja v RS.

 

Ministrstvo za notranje zadeve skupaj z Evropskim skladom za vključevanje državljanov tretjih držav, financira tudi druge projekte in programe namenjene državljanom tretjih držav. Več na spletni strani infotujci.si.

 

 
Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za migracije
Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo
T: 01 428 47 83