Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV


Če ste državljani tretje države (vse države, razen države članice EGP, kamor sodijo države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter želite v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega ali drugačnega obiska, morate na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Republiko Slovenijo pridobiti vizum. Iz enakih razlogov lahko vstopite v Republiko Slovenijo in v njej določen čas (največ 90 dni v obdobju 180 dni, računajoč od dneva prvega vstopa) prebivate zgolj na podlagi veljavnega potnega lista ali veljavne osebne izkaznice, če ste državljan države, ki za vstop v Republiko Slovenijo vizuma ne potrebuje.


Če ste imetniki vizuma, ki ga je izdala druga država pogodbenica Schengenskega sporazuma, lahko v času veljavnosti vizuma vstopite v Republiko Slovenijo in v njej prebivate največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je vizum izdala, ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic, oziroma do poteka veljavnosti vizuma, če je ta krajša.


Če imate veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala ena izmed držav pogodbenic Schengenskega sporazuma, lahko z navedenim dovoljenjem in veljavno potno listino vstopite v Republiko Slovenijo in v njej prebivate največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic, oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.


Določenim kategorijam tujcev (družinskemu članu državljana EGP ali družinskemu članu slovenskega državljana in namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi združitve družine z državljanom EGP oziroma slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko Slovenijo potrebuje vizum; športnemu trenerju, poklicnemu športniku ali zasebnemu športnemu delavcu, novinarju, duhovniku, humanitarnemu delavcu itd.) se lahko, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev (veljavna potna listina, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji; sklenjeno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji; zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji) izda vizum za dolgoročno bivanje.

V postopku morate izkazati tudi enega izmed namenov, zaradi katerih se vizum za dolgoročno bivanje lahko izda, prav tako pa ne smejo obstajati razlogi za zavrnitev izdaje vizuma.
 

Podrobnejše informacije o vrstah vizumov, postopku pridobitve, potrebni dokumentaciji in o tem, kateri državljani potrebujejo oziroma ne potrebujejo vizuma za vstop v Republiko Slovenijo, lahko dobite na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 


Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za migracije
Sektor za postopke zakonitih migracij
T: 01 428 43 02