Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZASEBNO VAROVANJE

   

Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja, izdelava projektov za izvedbo sistemov tehničnega varovanja in nadzor nad njegovo izvedbo, neposredna izvedba, montaža in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja, upravljanje z varnostno-nadzornim centrom in stalen fizičen nadzor nad sistemi tehničnega varovanja, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk z varnostniki in posebej prirejenimi vozili in sistemi tehničnega varovanja, zagotavljanje reda na javnih zbiranjih, kadar te varujejo varnostniki in varovanje prireditev v gostinskih lokalih z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja.

 

Zasebno varovanje lahko opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom. Pravni osebi se licenca podeli s certifikatom o licenci.

 

Naloge zasebnega varovanja neposredno opravlja varnostno osebje, ki ima veljavno licenco ter izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog zasebnega varovanja, določene za varnostno osebje v skladu s tem zakonom. Fizični osebi se licenca podeli s službeno izkaznico. Določena je nova oblika službene izkaznice, v skladu z zakonom pa še naprej ostanejo v veljavi tudi stare službene izkaznice.


Imetniki licenc in službenih izkaznic morajo ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje, določene za pridobitev licence.
 
Zasebno varovanje ureja Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1), ki tudi določa pristojne organe na tem področju. Novi Zakon o zasebnem varovanju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/11, in je pričel veljati dne 26.3.2011 je prinesel nekaj novosti za imetnike licenc in uporabnike, kakor tudi za varnostno osebje.

  

Več o zakonodaji na straneh o veljavnih predpisih.     

 

Več o pogojih za pridobitev licence ali službene izkaznice je opisano na strani Licence za opravljanje zasebnega varovanja in Službene izkaznice za varnostno osebje.

 

Postopek pridobitve licence oziroma službene izkaznice za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja


Prosilec/ka izpolni in podpiše vlogo za pridobitev licence/službene izkaznice/varnostno preverjanje ali registracijo izvajalca internega varovanja, ki jo dobi na strani Evidence, vloge in obrazci in jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva 
Štefanova 2
1501 Ljubljana

T: 01 428 54 09
F: 01 428 50 61
E: szv.mnz(at)gov.si
 

 

Kaj storiti, če ne izpolnjujete več pogojev za licenco/službeno izkaznico
 

Če pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje več zakonskih pogojev za licenco oziroma službeno izkaznico, mora takoj prenehati opravljati dejavnost in v osmih dneh vrniti certifikat o licenci oziroma službeno izkaznico.

  

     
Kontakt:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva 
T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si