Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVIDENCE, VLOGE IN OBRAZCI

Evidence:

 

Seznam imetnikov licenc na dan 7. 8. 2019

 

Seznam organizatorjev prireditev, ki se varujejo po Zakonu o zasebnem varovanju na dan 7. 8. 2019

 

     

Evidenca organizatorjev strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja

 

Evidenca izvajalcev internega varovanja

 

Seznam proizvajalcev in dobaviteljev varnostnih vsebnikov 

 

 

Objava:

 

Seznam družb, ki na podlagi odločbe o trajnem odvzemu licence, niso vrnile certifikata o licenci v skladu z ZZasV-1, 27/5

 

Seznam oseb, ki na podlagi odločbe o odvzemu, ministrstvu niso vrnile službene izkaznice v skladu z ZZasV-1, člen 37/3

 

 

 

Vloge in ceniki:

 

Vloga za pridobitev oziroma zamenjavo službene izkaznice  -  pojasnilo 

 

Vloga za varnostno preverjanje povezanih oseb, pripravnikov, praktikantov ali vajencev  -  pojasnilo

 

Vloga za pridobitev licence 

 

Vloga za registracijo izvajalca internega varovanja  

  

Plačevanje upravnih taks in tiskovin

 

Cenik certifikata o licenci, certifikata o soglasju in službene izkaznice za zasebno varovanje ter vrednosti točke za izračun denarnega prispevka za udeležbo na strokovnem usposabljanju varnostnega osebja (objavljen 20. 12. 2013) 

 

Tarifa za izračun denarnega prispevka za udeležbo v programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za čezmejni prevoz eurogotovine po cesti (objavljena 31. 1. 2014) 

  

   

Obrazci za obveščanje:

 

Obrazec obvestila o izdelavi načrta varovanja v skladu z Uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (GOSTINSKI LOKALI)

 

Poročilo o uporabi ukrepov varnostnika

 

Vprašalnik za zavezance po 69. členu Zakona o zasebnem varovanju in Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja za objekte posebnega pomena za državo

 

  

Obrazci za delo varnostnega osebja:

 

Obrazec ovadbe

 

Evidenca uporabe videonadzornega sistema

 

Evidenca obiskovalcev varovanega območja

 

  

Kontakt:

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva 

T: 01 428 54 09
E: szv.mnz(at)gov.si