Skoči na vsebino

NOVICA

Pojasnilo o pogodbah za najem nepremičnin na Škofijah in v Velenju

V zadnjih dneh se v javnosti pojavljajo vprašanja o pogodbi za vzpostavitev integracijske hiše na Škofijah in pogodbi za vzpostavitev izpostave azilnega doma v Velenju, zato objavljamo spodnje pojasnilo.

Jeseni 2015, ko se je Slovenija soočala z množičnimi prihodi migrantov, smo na Ministrstvu za notranje zadeve k oddaji ponudb pozvali lastnike nepremičnin, ki bi bili pripravljeni svoje nepremičnine oddati v najem za nastanitev različnih kategorij migrantov. V postopku evidentiranja primernih lokacij smo 1. 10. 2015 prejeli tudi ponudbo lastnika nepremičnine v Velenju, v kateri bomo po potrebi vzpostavili izpostavo azilnega doma.

 

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji (10. 3. 2016) sprejela Izvedbeni načrt premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav in hkrati zavezala Ministrstvo za javno upravo, da v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za obrambo in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije zagotovi nastanitvene zmogljivosti za premeščene in trajno preseljene osebe, ki bodo v Republiki Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite. Ministrstvo za javno upravo je v ta namen vzpostavilo spletni portal, namenjen oddajanju ponudb zasebnikov, ki bi bili pripravljeni oddati svoje nepremičnine v najem premeščenim osebam. Na to povabilo sta se 17. 5. 2016 odzvali ponudnici objekta v Spodnjih Škofijah. Medresorska delovna skupina za koordinirano izvajanje izvedbenega načrta premestitve in trajne preselitve je med ponujenimi nepremičninami objekt na Škofijah ocenila kot primeren za integracijsko hišo in sprejela sklep, da se začnejo aktivnosti glede najema ponujenega objekta. Naj ob tem izpostavimo, da je poziv za oddajo nepremičnin še vedno aktualen in zasebniki na celotnem območju Slovenije lahko ponudijo svoje nepremičnine v najem ali brezplačno uporabo.

 

Sklenitev obeh pogodb je rezultat večmesečnih pogajanj z obema lastnikoma. Tako smo pogodbo za objekt, namenjen vzpostavitvi integracijske hiše na Škofijah, z lastnikom podpisali 13. marca 2017, in sicer za dve leti z možnostjo podaljšanja. Mesečna najemnina po pogodbi znaša 7001,65 evra. Najemnina se bo začela obračunavati z dnem primopredaje prostorov, ki pa še ni bila opravljena. Pogodbo za objekt, namenjen vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Velenju, smo z lastnikom podpisali 6. marca 2017 (aneks k pogodbi pa 15. marca 2017), in sicer za eno leto z možnostjo podaljšanja. Polna mesečna najemnina za objekt znaša 15.000 evrov, dokler ne pride do dejanske vselitve, pa velja znižana najemnina v višini 9.000 evrov, kar je rezultat uspešnih pogajanj med MNZ in lastnikom. Primopredaja nepremičnine je bila opravljena 15. 3. 2017. V naslednjih tednih bodo potekale ostale aktivnosti za zagotovitev vseh pogojev za morebitno aktiviranje izpostave, če bi razmere to zahtevale.

 

Naj na koncu izpostavimo, da je dolžnost Ministrstva za notranje zadeve, da poskrbi tako za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito kot oseb, ki jim je bil status mednarodne zaščite priznan. Ker kapacitete države ne zadostujejo več, smo iskali primerne zasebne nastanitve na različnih območjih Republike Slovenije. Vse postopke vodimo transparentno, skladno z veljavno zakonodajo in po načelu dobrega gospodarja.