Skoči na vsebino

NOVICA

Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih prevoznih sredstev ter avto in moto plaščev

Ministrstvo za notranje zadeve po metodi javnega zbiranja ponudb prodaja rabljena prevozna sredstva ter avto in moto plašče.

Prodajamo 74 rabljenih prevoznih sredstev in 39 kosov avto in moto plaščev. Podrobnejši pogoji in seznam premičnin je razviden iz dokumentacije javne ponudbe. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh premičnin v celoti.

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 18. aprila 2017, do 12. ure, na naslov Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

Javno odpiranje ponudb bo 19. aprila 2017, ob 9. uri, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.