Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obisk predstavnikov CPT

Danes, 28. marca 2017, se je državni sekretar Boštjan Šefic s sodelavci iz Ministrstva za notranje zadeve in Policije srečal s predstavniki Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). Namen obiska je bilo poročanje o napredku od zadnjega obiska predstavnikov CPT v Sloveniji leta 2012.

Državni sekretar je uvodoma poudaril zavezo za spoštovanje človekovih pravic v okviru delovanja ministrstva in Policije, na kratko predstavil situacijo na področju migracij in razloge za sprejem novele Zakona o tujcih. Izpostavil je, da se v ministrstvu in Policiji zavedamo, da je odvzem prostosti policijsko pooblastilo, pri katerem je tveganje za kratenje človekovih pravic največje, zato temu področju namenjamo veliko pozornost. Spoštovanje človekovih pravic v policijskih postopkih je tema, ki je vključena v najrazličnejše oblike strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v policiji ter predmet stalnega nadzora na vseh ravneh policijske organiziranosti.

 

MNZ je tudi pristojen za celovito spremljanje in nadzor nad reševanjem pritožb zoper delo policistov. Na zakonitost in strokovnost dela policistov na področju pridržanj in uporabe prisilnih sredstev kažejo tudi podatki o številu pritožb, ki je glede na število izvedenih policijskih postopkov majhno. Še posebej pomembno pa je dejstvo, da pritožb, iz katerih bi izhajali očitki namernega ponižujočega ravnanja ali kaznovanja oseb v času pridržanja s strani policistov, v zadnjih letih ne zaznavamo.

 

Predstavniki policije so v nadaljevanju predstavili napredek in izvajanje priporočil CPT predvsem s področja izobraževalnega sistema in usposabljanja policistov, pri čemer je poseben poudarek namenjen prav vsebinam s področja človekovih pravic in svoboščin, poklicne etike in integritete. Z nedavno sprejeto novelo Zakona o nalogah in pooblastilih policije, pri kateri so bile upoštevane tudi pripombe CPT, pa dopolnjujemo določbe, ki so se med izvajanjem zakona pokazale kot pomanjkljive ali premalo natančno urejene, tako da bo zagotovljena še višja pravna in osebna varnost ljudi in njihovega premoženja kot tudi varnost policistov. Predstavniki policije so izpostavili še izboljšanje prostorov za pridržanje predvsem z vidika varnostnih standardov in izboljšane bivalne razmere v Centru za tujce.