Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada se je seznanila s poročilom o delu policije za leto 2016

Vlada RS se je seznanila z letnim poročilom o delu slovenske policije v 2016, ki povzema glavne značilnosti in rezultate policijskega dela v lanskem letu kot tudi statistične podatke za posamezna področja dela.

Med najpomembnejšimi okoliščinami in dejavniki, ki so lani zaznamovali delo policije, so: umiritev množičnega migrantskega toka v prvi polovici leta in razvoj lastne aplikativne rešitve eMigrant za podporo registraciji in kontroli migrantov; zahtevno varovanje ob julijskem obisku ruskega predsednika Vladimirja Putina v Sloveniji; januarsko verižno trčenje na primorski avtocesti (udeleženih 56 vozil in 128 oseb, štiri so umrle); tragične posledice dveh brutalnih napadov na policiste (za posledicami vbodov v prsni koš je junija umrl brežiški policist, v strelskem obračunu v izolski bolnišnici avgusta pa je en policist umrl, en pa je bil huje ranjen); dolgotrajna stavka zaposlenih v policiji (od srede novembra 2015 do junija 2016), med katero pa je delo policije potekalo nemoteno; posodobitev voznega parka policije z novimi motornimi kolesi, vozili za oglede krajev prometnih nesreč, civilnimi vozili Provida, patruljnima čolnoma idr.; ponovno izvedena raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije, ki kaže na dobre ocene in celo boljše javno mnenje o policiji kot pred dvema letoma; slovesna obeležitev 25. obletnice delovanja Policije v samostojni Sloveniji in odprtje spominskega parka v Tacnu.

 

Policija je v letu 2016 obravnavala 61.574 kaznivih dejanj ali za 26,6 % manj od 10-letnega povprečja; njihova preiskanost je bila 48,3 %. Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija, je znašal 13,5 %. Število mrtvih zaradi posledic kaznivih dejanj se je zmanjšalo s 56 na 43. S projekti EMPACT, tj. evropske multidisciplinarne platforme za boj proti kriminalu, in v sodelovanju z Europolom ter drugimi tujimi in domačimi organi se je nadaljeval boj proti organiziranemu kriminalu in drugim hudim oblikam kriminala (na področjih: kokain/heroin, orožje, nezakonite migracije, trgovina z ljudmi, preiskovanje zlorab plačilnih kartic ter goljufij z udeležbo neplačujočih gospodarskih subjektov v EU, preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih kriminalnih združb, kibernetska kriminaliteta, spolno izkoriščanje otrok prek svetovnega spleta). S tujimi varnostnimi organi je bilo izvedenih več skupnih preiskav organiziranih kriminalnih združb. Potem ko je bila v 2015 uradno vzpostavljena povezava z Interpolovo zbirko posnetkov spolno izkoriščanih otrok, je policija na podlagi tega v lanskem letu ugotovila identiteto kar 73 (oziroma 87,2 %) otrok žrtev internetnih zlorab ter poskrbela za njihovo zaščito oziroma podporo.

 

Boj proti gospodarski kriminaliteti je ena od prednostnih nalog policije in v letu 2016 je policija prednostno obravnavala kazniva dejanja, pri katerih so bile hudo kršene pravice delavcev in ranljivih skupin, hkrati pa jih je tudi ozaveščala o njihovih pravicah. Delež gospodarskih kaznivih dejanj od celotne kriminalitete se je sicer zmanjšal na 16,6 %, medtem ko se je delež škode zaradi gospodarske kriminalitete v celotni kriminaliteti povečal na 87,8 %. Število tipičnih korupcijskih kaznivih dejanj se je z 89 povečalo na 199, pri čemer je bilo ovadenih 233 (105) oseb. Policija je nadaljevala odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v škodo bančnega sistema, prav tako je nadaljevala z operacionalizacijo projekta PNR za obdelavo podatkov o letalskih potnikih, ki je namenjen zaznavanju, preprečevanju in odpravljanju posledic radikalizacije.

 

Nacionalni forenzični laboratorij z ustrezno laboratorijsko infrastrukturo omogoča varno delo po akreditiranih ter mednarodno priznanih metodah in standardih, zato mu je tudi v 2016 uspelo zadržati obseg akreditacije po standardu ISO/IEC 17025:2005, in to kar na vseh dosedanjih področjih preizkušanja.

 

Število obravnavanih kršitev predpisov o javnem redu se zmanjšuje že vse od leta 2012. V 2016 jih je bilo za 3,9 % manj kot v 2015 in za 24,9 % manj kot v 2012. Izstopalo je povečano število shodov, ki so bili usmerjeni v izvajanje migracijske politike. Povečana "sovražnost" do migrantov se je odražala predvsem na družbenih omrežjih in se prenašala na proteste, zlasti v krajih, kjer je država načrtovala namestitvene kapacitete. Konec leta 2016 je bil zaznamovan s tragično nesrečo mladoletnika pri uporabi pirotehničnih sredstev, vendar pa je odziv javnosti, skupaj z dejavnostmi policije, pripomogel k rekordnemu zasegu nedovoljenih pirotehničnih sredstev.

 

Nadaljeval se je tudi trend zmanjševanja števila obravnavanih prometnih nesreč, ki se je začel z letom 2012. Zgodilo se je približno enako število prometnih nesreč kot v predhodnem letu, vendar je v njih umrlo 130 ali za 8,3 % več ljudi kot leto pred tem. Pri nadzoru cestnega prometa je bilo ugotovljenih 14,1 % manj kršitev. Skrb vzbujajoča je bila varnost na avtocestah, saj se je število mrtvih v primerjavi z enakim obdobjem 2015 skoraj podvojilo. Lani smo na tem področju uvedli dva pilotna projekta. Pri nadzoru hitrosti je bil na območju trojanskih predorov nameščen sistem za sekcijsko merjenje hitrosti, ob koncu leta pa se je v prometni policiji začela uporabljati aplikacija ePolicist, s katero so postali postopki policistov hitrejši in natančnejši. V 2016 smo razvijali tudi informacijsko-tehnično rešitev Infopol, ki bo vsem policistom omogočala preprost in praktičen dostop do predpisov in pooblastil, ki so nujni za izvedbo posameznih postopkov.

 

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih sta bila v začetku 2016 popolnoma v znamenju obvladovanja migrantskih tokov. Eden pomembnejših ukrepov za varovanje zunanje schengenske meje je bilo tudi nadaljevanje postavitve začasnih tehničnih ovir, postavitev vrat za zaporo mejnih prehodov ob ponovitvi množičnih migracij in priprave logističnih ter organizacijskih ukrepov za pripravo na morebitno ponovitev množičnih migracij. Policiji so pri varovanju državne meje pomagali pripadniki Slovenske vojske. Situacija se je nato umirila. V celem letu je bilo tako ugotovljenih 6,4 % manj nedovoljenih prebivanj, število nedovoljenih vstopov v državo na notranji meji se je z 2.183 zmanjšalo na 765, zaznanih je bilo 1.162 (465) nedovoljenih prehodov državne meje.

 

V policiji je bilo konec leta 2016 zasedenih 8.218 (8.171) delovnih mest. Kljub dodatnim zaposlitvam pa se je izkazalo, da to povečanje ne zadostuje za obvladovanje varnostnih razmer in spoštovanje pravic zaposlenih iz delovnega razmerja. Policija je zato predlagala povečanje dovoljenega števila zaposlitev s spremembo kadrovskega načrta in zagotovitvijo dodatnih finančnih sredstev za nove zaposlitve.

 

Vse večja ogroženost policistov, še večja nepredvidljivost varnostnih dogodkov, spreminjanje pojavnih oblik kriminalitete, selitev kriminala na splet itd. - vse to so tudi razlogi, ki so s konkretnimi dogodki v letu 2016 sprožili zahteve za spremembo ključnih policijskih zakonov in sprejem novih policijskih pooblastil. Ta so nujna, da lahko policija izvršuje ustavno in zakonsko zagotovljeno pravico ljudi do varnosti; da lahko sledi razvoju kriminalitete ter se suvereno postavlja ob bok drugim evropskim policijam in da se bo lahko tudi v prihodnje uspešno spopadala z izzivi, ki jo čakajo.

 

Poročilo je dostopno na spletni strani Policije.