Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje ministrov za notranje zadeve v Luksemburgu: SIS je pomemben in ga je treba nadgraditi

Danes, 9. junija 2017, je v Luksemburgu potekalo zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga je udeležil državni sekretar Andrej Špenga.

Po pričakovanjih so ministri potrdili mandat predsedstvu za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom glede predloga uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), v katerem se bodo zbirale informacije o vseh potnikih, ki potujejo v EU in za vstop ne potrebujejo vizuma. Sistem ETIAS je namenjen okrepitvi integriranega upravljanja meja in notranje varnosti ter olajšanju potovanja. Kot je izpostavil državni sekretar Špenga, iz predloga uredbe jasno izhaja, da se bo sistem ETIAS uporabljal na zunanjih mejah EU, "kar pomeni, da ga Slovenija ne bo implementirala na kopenski meji s Hrvaško".

 

V nadaljevanju so obravnavali predloge treh zakonodajnih aktov s področja schengenskega informacijskega sistema (SIS). Ministri so razpravljali o dodatnih ukrepih, ki bi bili vnešeni v sistem in bi omogočali večjo učinkovitost sistema, in uporabi SIS za okrepitev sodelovanja na področju pravosodja in notranjih zadev. Strinjali so se, da je SIS pomemben za ohranjanje območja svobode, varnosti in pravic v EU in ga je treba nadgraditi. "Sistem, ki ga sicer zelo uspešno uporabljamo, je bil namreč oblikovan v drugih časih, zato podpiramo njegovo nadgradnjo, ki je potrebna, če želimo zagotoviti njegovo dodano vrednost tudi naprej," je poudaril Špenga.

 

Govorili so tudi o napredku na področju izboljšanja izmenjave in upravljanja informacij, vključno z interoperabilnostjo na področju pravosodja in notranjih zadev. Potrdili so sklepe Sveta, ki določajo standarde za medsebojno povezljivost zbirk podatkov in s tem bolj učinkovito upravljanje in uporabo podatkov ob spoštovanju človekovih pravic. Kot je ob tem izpostavil Špenga, Slovenija že od začetka razprav o interoperabilnosti podpira aktivnosti, ki vodijo k boljši in hitrejši izmenjavi informacij, tudi s povezovanjem različnih podatkovnih baz. Pri tem pa je treba "upoštevati omejitve zaradi varstva osebnih podatkov in omejitve zaradi namena zbiranja podatkov."

 

Posebno pozornost so ministri namenili vprašanju migracij in se seznanili s stanjem na področju migracij v EU in sosednjih regijah. Evropska komisija je poročala o izvajanju priporočil za večjo učinkovitost postopkov vračanja, ki jih države članice večinoma izvajajo. Delo bo Evropska komisija nadaljevala v okviru revizije priročnika za vračanje. Slovenija se na področju politike vračanja zavzema za rešitve na ravni EU. "Dejstvo je, da so rezultati na področju vračanja in ponovnega sprejema še vedno skromni in da je treba vzpodbuditi tretje države k sodelovanju. Pri tem je zelo pomembno, da vse države članice in institucije EU delujejo enotno in usklajeno." Sledil je pregled napredka v pogajanjih o predlogih sedmih zakonodajnih aktov, ki dopolnjujejo pravno podlago skupnega evropskega azilnega sistema. Ministri so se strinjali, da situacija v državah članicah zahteva rešitve, ki pa morajo biti izvedljive v praksi.

 

Tema delovnega kosila je bil boj proti terorizmu in predlog Evropske komisije za vzpostavitev skupine strokovnjakov na visoki ravni, ki bi obravnavala vprašanje radikalizacije. Kot je izpostavil državni sekretar, Slovenija podpira predlog in bo tudi aktivno sodelovala v omenjeni skupini.