Skoči na vsebino

NOVICA

Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost dokumentov

Do konca leta 2017 bo potekla veljavnost nekaj več kot 43.700 potnim listom in nekaj več kot 57.600 osebnim izkaznicam. Ministrstvo za notranje zadeve državljanom priporoča, da ob načrtovanju poletnih dopustov v tujino pravočasno preverijo, ali imajo ustrezen in veljaven dokument za potovanje v tujino.

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v vseh državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija), na podlagi dvostranskih sporazumov pa lahko potuje tudi v Albanijo in Švico. Prav tako lahko s slovensko osebno izkaznico potujete v Andoro, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

 

Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Državljanom zato svetujemo, da se v primeru potovanja predvsem v države z vizumskim režimom pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

 

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnem potovanja. Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za t. i. prioritetno ali nujno izdelavo dokumentov, kar pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Vendar takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso.

 

Čakalne dobe na izdelavo dokumentov lahko državljani dnevno preverijo tudi na spletni strani.

 

Otroku do dopolnjenega 3. leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo tri leta, otroku od 3. do 18. leta starosti pa z veljavnostjo pet let. Staršem posebej priporočamo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti. Otrok, ki potuje v tujino, potrebuje za prehod meje svoj potni list oziroma osebno izkaznico (če se v državo lahko potuje tudi z osebno izkaznico).

 

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice za otroka vloži njegov starš oziroma zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti. K vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba predložiti v uničenje star dokument (če ga je otrok imel) in fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji biometričnega potnega lista po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzame tudi dva prstna odtisa.

 

Potni list in osebna izkaznica sta dragocena dokumenta, zato ju je treba skrbno hraniti in z njima skrbno ravnati.

 

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice je državljan dolžan naznaniti pogrešitev listine čim hitreje, najkasneje pa v roku 8 dni (oziroma v roku 8 dni po prihodu v Slovenijo, če se to zgodi v tujini) na kateri koli upravni enoti. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete, in je hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa od 125 do 400 evrov.

 

Če državljan ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije. Naznanitev pogrešitve potnega lista namreč lahko opravi tudi tam. Za prihod domov se mu izda potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti dve fotografiji. Zakon o potnih listinah določa, da mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, dovoliti prihod v državo. To pride v poštev, kadar državljan ostane brez potovalnega dokumenta v eni od sosednjih držav.

 

Če državljan z dokumentom skrbno ravna, pa ostane brez njega v okoliščinah, ki jih sam ni mogel preprečiti (kraje iz stanovanja, ropi ipd.), je priporočljivo, da to takoj prijavi tudi najbližji policijski postaji, ki izda ustrezno potrdilo o prijavi. Prav tako je pomembno, da v primeru, ko dokument, ki ga je državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, ne uporablja več, če ga ponovno najde, saj ima lahko pri prehodu meje težave. Zaradi zaščite pred zlorabo identitete s strani tretje osebe, ki bi morebiti želela uporabiti ukraden, pogrešan ali izgubljen potni list ali osebno izkaznico kot svojo, se namreč Interpolu dnevno posreduje podatke o serijskih številkah takšnih neveljavnih listin. Morebitno najdbo je zato treba sporočiti upravni enoti.