Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na Salzburškem forumu razpravljali o skupnih rešitvah na področju mejne varnosti in migracij

V ponedeljek in torek, 19. in 20. junija 2017, je v Budimpešti potekalo ministrsko srečanje držav članic Salzburškega foruma, ki se ga je udeležil državni sekretar Andrej Špenga.

Na prvem delu srečanja so udeleženci razpravljali o mejni varnosti, izmenjali izkušnje, pridobljene od uvedbe sistematičnega nadzora na zunanjih mejah schengenskega območja, in govorili o reformi Dublinskega sistema. Državni sekretar Špenga je poudaril, da "Slovenija na zunanji meji dosledno izvaja sistematični nadzor, in da v času največjih zgostitev uporabljamo možnosti odstopov, predvidene v Uredbi, vendar v nujno potrebnem obsegu in skladno z oceno tveganja".

 

Pri reformi Dublinskega sistema Republika Slovenija podpira uvedbo proporcionalne obveznosti delitve prosilcev iz obremenjenih držav članic, ki so pod nesorazmernim pritiskom. Vendar pa mora sistem upoštevati specifične položaje držav članic in temu je potrebno prilagoditi tudi razdelitveni ključ. Podpiramo solidarnost med državami članicami, pri čemer bi morali v večji meri upoštevati napotitve strokovnjakov, prispevek v obliki opreme, tehničnih sredstev ipd. Špenga je ponovno opozoril, da "nobena od trenutnih rešitev ne vključuje uporabe že obstoječega mehanizma začasne zaščite. Če ne bomo našli rešitve, sprejemljive za vse, bi bilo smiselno razmisliti o izločitvi tega mehanizma iz okvira Dublinske uredbe in proučiti možnost spremembe veljavne Direktive o začasni zaščiti."

 

V razpravi o notranji varnosti se je Slovenija zavzemala za okrepitev medsebojnega sodelovanja, ki mora zagotoviti pravočasno in ustrezno zaščiteno informacijo. Slovenija je že od začetka razprav o interoperabilnosti podpirala aktivnosti, ki vodijo k boljši in hitrejši izmenjavi informacij, tudi s povezovanjem različnih podatkovnih baz, seveda ob upoštevanju omejitev zaradi varstva osebnih podatkov in namena zbiranja podatkov.

 

Drugi dan so se srečanju pridružili tudi notranji ministri Zahodnega Balkana. Razprava je bila posvečena boju proti terorizmu in nedovoljenim migracijam, ki ostajata ključni prioriteti na EU, regionalni in nacionalni ravni. Trenutni ukrepi EU na področju boja proti nedovoljenim migracijam in podpora državam vzdolž migracijske poti so korak v pravo smer. EU, regija in države se praviloma soočamo s podobnimi tveganji, zato mora biti naš pristop medsebojno usklajen in standardiziran. Posebno pozornost je treba nameniti borcem, ki poskušajo zapustiti vrste ekstremističnih skupin, povratnikom in mlajšim populacijam, ki so bile izpostavljene nasilju in indoktrinaciji. Pri odkrivanju, preprečevanju in preiskovanju s terorizmom povezanih dejanj, je treba zagotoviti sodelovanje in odzivanje vseh relevantnih služb na mednarodni in nacionalni ravni. Ena od praktičnih možnosti za takšno sodelovanje je ustanovitev skupne preiskovalne skupine.

 

"V zadnjih nekaj letih je bil nedvomno narejen pomemben korak naprej na tem področju, in veseli me, da je k uspehom doprinesla tudi slovenska Western Balkans Counter Terrorism Initiative. Zagotavljam vam, da se bomo še naprej posvečali tesnemu sodelovanju z državami Zahodnega Balkana in nadaljnji krepitvi vzpostavljenih iniciativ," je zaključil Špenga.

 

Ob robu zasedanja je državni sekretar Špenga opravil tudi več dvostranskih pogovorov s predstavniki Madžarske, Slovaške, Hrvaške in Srbije, srečal pa se je tudi z novoimenovanim ministrom za notranje zadeve Republike Makedonije, Oliverjem Spasovskim, ki mu je zagotovil podporo Slovenije pri upravljanju migracij in izvajanju potrebnih reform.