Skoči na vsebino

NOVICA

Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper – objava števila volilnih upravičencev

Državni zbor Republike Slovenije je 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen četrtek, 6. julij 2017, splošno glasovanje na referendumu pa bo potekalo v nedeljo, 24. septembra 2017.

 

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v državi, po posamezni volilni enoti in okraju, na dan začetka volilnih opravil, 6. julija 2017.