Skoči na vsebino

NOVICA

Na Svetu EU osrednja pozornost namenjena razmeram na sredozemski migracijski poti

Danes, 6. julija 2017, je v Talinu v Estoniji potekalo neformalno zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga je udeležil državni sekretar Andrej Špenga.

V dopoldanskem delu razprave je prevladovala tematika migracij v Italijo in njeni pozivi k večjemu angažmaju EU in držav članic, okrepljeni pomoči Libiji in oblikovanju kodeksa ravnanja (Code of conduct) za aktivnosti nevladnih organizacij pri reševanju migrantov v Sredozemskem morju. Ministri so se strinjali, da so razmere v Italiji zaskrbljujoče in da so potrebni ukrepi za zajezitev neregularnih migracij. Nekatere ukrepe je EU že sprejela. Ti se nanašajo predvsem na nov partnerski okvir s petimi prioritetnimi državami, tesnejše sodelovanje s severnoafriškimi državami, predvsem Libijo, in akcijski načrt za pomoč Italiji, ki ga je Evropska komisija predstavila včeraj. Kljub temu, da se rezultati partnerskega okvira razlikujejo med posameznimi državami (velik napredek je bil dosežen z Nigrom, z drugimi državami so rezultati manj zadovoljivi), so se ministri strinjali, da je treba s temi aktivnostmi nadaljevati tudi v prihodnje, prav tako je treba doseči večji napredek na področju vračanja in ponovnega sprejema.

 

Slišati je bilo predloge, kot so vzpostavitev prejemnih centrov na južnih mejah Libije, poziv k okrepitvi sodelovanja z državami, ki mejijo na Libijo, pri obvladovanju migracij in boju proti tihotapcem, vzpostavitev misije iz okvira Skupne zunanje in varnostne politike in druge. Ustrezne službe Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje bodo te predloge preučile in jih ustrezno vključile v predloge za odzive EU. Državni sekretar Špenga je izrazil razumevanje težke situacije, v kateri je Italija, in ponovil pripravljenost Slovenije, da skladno z zmožnostmi pomaga sosednji državi. Pozdravil je hitro reakcijo Evropske komisije pri pripravi posebnega Akcijskega načrta za Italijo in pripravo Kodeksa ravnanja za ravnanje nevladnih organizacij. 

 

Ministri so potem kratko naslovili vprašanje koncepta učinkovite solidarnosti in se strinjali, da se razprave o tem nadaljujejo jeseni in v smeri, kot jo je predlagalo estonsko predsedstvo.

 

V nadaljevanju so ministri razpravljali še o napredku na področju izboljšanja izmenjave in upravljanja informacij, vključno z interoperabilnostjo na področju pravosodja in notranjih zadev. Kot je poudaril Špenga, je nujno, da se prizadevanja za doseganje interoperabilnosti informacijskih sistemov naslavlja širše in ne zgolj v kontekstu zagotavljanja varnosti. "Interoperabilnost bi morala služiti tudi za doseganje ciljev različnih politik EU na področju pravosodja in notranjih zadev, vsekakor tudi potrebam upravljanja z migracijami."

 

Delovno kosilo je bilo namenjeno razpravi o razmerah v Ukrajini in aktivnostih EU za okrepitev sodelovanja s to državo na področju varnosti in upravljanja migracij. Ob tem je državni sekretar še posebej izpostavil potrebo po okrepitvi operativnega sodelovanja z Ukrajino na področju boja proti nezakoniti trgovini z orožjem in eksplozivi, zlasti v okviru Operativnega akcijskega načrta za strelno orožje in v programu dela evropskih strokovnjakov za strelno orožje.