Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada na seji z uredbo določila način izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba določa podrobnejši način izvajanja pooblastila zakonitega zastopnika, način medsebojnega sodelovanja zakonitega zastopnika, Urada Vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstva za notranje zadeve, krajevno pristojnega centra za socialno delo pri izvajanju skrbi za osebnost, pravice in koristi mladoletnika brez spremstva ter način oblikovanja in vodenja seznama zakonitih zastopnikov. Hkrati uredba določa podrobnejši način zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnika brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave.

 

***

 

Vlada je izdala tudi Uredbo o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Uredbo bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.Z novo uredbo se na novo določa višina dodatnega plačila policistom v času posebnih obremenitev, ko jim je odrejeno opravljanje dela preko polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih. Višina znaša najmanj dvakratnik in največ trikratnik višine, določene za dodatek za delo preko polnega delovnega časa.