Skoči na vsebino

NOVICA

Nadomestne volitve v Občini Tišina

Posebna občinska volilna komisija Občine Tišina je razpisala nadomestne volitve člana Občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Tišina, ki se opravijo 24. septembra 2017.

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev.

 

Na dan 31. julija 2017 je v Občini Tišina v 2. volilni enoti na voliščih Borejci in Vanča vas skupaj 201 volilni upravičenec.

 

Ime občine

Šifra in ime volilne enote lok. volišča

Šifra in ime lok. volišča

ŠTEVILO VOLIVCEV

Občina Tišina

02 - VOLILNA ENOTA 2

001 - Borejci

41

Občina Tišina

02 - VOLILNA ENOTA 2

012 - Vanča vas

160

SKUPAJ

 

 

201