Skoči na vsebino

NOVICA

Na konvenciji o policijskem sodelovanju v JV Evropi o avtomatski izmenjavi podatkov

Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar se je danes, 7. septembra 2017, na Brdu pri Kranju udeležila 17. sestanka Odbora ministrov konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi. Sestanek je sklicala Srbija kot trenutno predsedujoča, poleg nje pa so podpisnice konvencije še Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Madžarska, Makedonija, Moldova, Romunija in Slovenija. Poleg ministrov za notranje zadeve oziroma predstavnikov teh držav so bili med udeleženci sestanka še predstavniki Evropske komisije, Eurojusta, Europola, Frontexa … ter več regionalnih in mednarodnih organizacij (kot sta CEPOL, DCAF …). Ob robu sestanka je imela ministrica več dvostranskih srečanj.

Namen konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi je vzpostavitev enotnih pravnih temeljev za sodelovanje policij držav jugovzhodne Evrope, ki niso države članice EU, pri uresničevanju skupnih varnostnih interesov, učinkovit boj proti čezmejnim grožnjam javnemu redu in varnosti ter mednarodni kriminaliteti.

 

Ministrica je na sestanku poudarila, da je sodelovanje držav regije v boju proti mednarodnemu kriminalu in zagotavljanje enotnega pravnega okvira za vse države jugovzhodne Evrope in države EU, ki mejijo na te države, za Slovenijo in še posebej za ministrstvo za notranje zadeve izrednega pomena. Dosedanje sodelovanje v okviru konvencije je ocenila kot uspešno in koristno: "Z našimi rednimi sestanki kažemo, da je sodelovanje v regiji pomembno za vse nas in da z zavezanostjo varnostnemu partnerstvu in njegovemu razvoju mislimo resno." Slovenija se zavzema za razširitev in poglobitev čezmejnega sodelovanja med članicami konvencije zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, kar vključuje avtomatsko izmenjavo podatkov o DNK, prstnih odtisih in podatkih o motornih vozilih.

 

Ministri so se seznanili z delom posebne delovne skupine držav članic, ki je ob aktivnem sodelovanju strokovnjakov iz Slovenije in njihovi strokovni koordinaciji pripravila ključne dokumente za avtomatsko izmenjavo podatkov. Slovenija podpira predlagani osnutek dokumentov, je povedala ministrica za notranje zadeve in predlagala, da se čimprej vzpostavijo pogoji za začetek uradnih pogajanj o pripravljenih dokumentih, torej besedilih sporazuma in izvedbenega sporazuma. "Avtomatska izmenjava podatkov med državami članicami konvencije in nadaljnji razvoj iniciative IISG, posebej za države članice konvencije, sta zanesljivo dva izmed mnogih razlogov, da z velikim pričakovanjem zremo v prihodnost," je izpostavila ministrica.

 

Uradni začetek iniciative IISG (Integrativno upravljanje notranje varnosti na Zahodnem Balkanu) bo sicer osrednja tema jutrišnjega 6. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa. Koncept iniciative so ministri podprli na zadnjem srečanju na Brdu aprila 2016 in takrat tudi izrazili jasno potrebo po razvoju celovitega in integrativnega pristopa na področju notranje varnosti v regiji Zahodnega Balkana ter razširitvi modela sodelovanja z WBCTi (boj proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu v regiji Zahodnega Balkana) na področji hude in organizirane kriminalitete ter upravljanja meja.

 

Ob robu sestanka Odbora ministrov konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi se je mag. Vesna Györkös Žnidar srečala z direktorjem ženevskega Centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF) Thomasom Guerberjem. Ministrica je dosedanje sodelovanje z DCAF ocenila kot dobro, junija sta podpisala tudi skupni načrt o sodelovanju za leti 2017 in 2018. "Okrepljeno sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana je ključnega pomena pri soočanju z izzivi. Zato bomo še naprej podpirali aktivnosti in iniciative DCAF na različnih področjih. Glede na kompleksnost izzivov moramo namreč nenehno iskati sinergije pri svojem delu," je dejala. Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je bil Brdo proces prepoznan kot najustreznejša platforma za gostitev Odbora IISG in da je k temu prispevala prepoznavnost procesa kot pomembnega dejavnika v regiji s strani vseh deležnikov.

 

V pogovoru s srbskim ministrom za notranje zadeve Nebojšo Stefanovićem je mag. Vesna Györkös Žnidar zagotovila pomoč Srbiji v procesu pogajanj z EU, ne samo politično, temveč tudi tehnično, saj posebno pozornost namenjamo sodelovanju v projektih twinning. Trenutno sodelujemo pri dveh - na področju azila in boja proti organiziranemu kriminalu, kjer je naše delovanje usmerjeno predvsem v aktivnosti boja proti trgovini z ljudmi. Ministrica je srbskemu kolegu predlagala, da sodelovanje poglobimo tudi na področju migracij, tudi tako da si začnemo izmenjavati podatke med strokovnimi službami. Kot je povedala, se z migracijami nobena država ne more soočati sama. Slovenija Srbiji že pomaga, in sicer s slovenskimi policisti, ki že od januarja letos delujejo na srbsko-bolgarski meji.

 

Ministrica za notranje zadeve se je srečala tudi s črnogorskim kolegom Mevludinom Nuhodžićem. Poudarila je, da sodelovanje med ministrstvoma in policijama poteka dobro, MNZ pa je Črni gori pripravljen tudi v prihodnje nuditi pomoč pri približevanju evropskim integracijam. Zahvalila se je Črni gori za sodelovanje v aktivnostih Brdo procesa, ob tem pa predlagala tudi okrepitev sodelovanja na področju migracij in mednarodne zaščite.

 

Z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić je mag. Vesna Györkös Žnidar govorila predvsem o migracijah. Seznanila ga je s trenutno situacijo v Sloveniji na področju migracij, ki je mirna, opazen pa je vztrajen trend naraščanja ilegalnih prehodov meje. Policisti so v prvih sedmih mesecih obravnavali skoraj tisoč ilegalnih prehodov državne meje, kar je skoraj dvakrat več kot v enakem obdobju lani. Zahvalila pa se mu je tudi za dosedanjo močno podporo iniciativi WBCTi.