Skoči na vsebino

NOVICA

Na ministrski konferenci Brdo procesa o iniciativi integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu

Ministrstvo za notranje zadeve je danes, 8. septembra 2017, organiziralo ministrsko konferenco v okviru Brdo procesa. Letošnje 6. neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve v Kongresnem centru Brdo, ki ga je vodila slovenska ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar, je bilo namenjeno uradnemu začetku izvajanja Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu (IISG), katerega koncept so ministri podprli na zadnjem srečanju na Brdu aprila 2016.

Zaključke srečanja je v izjavi za javnost predstavila ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar. Uvodoma je izpostavila, da so varnostna tveganja prerasla meje ene države in da se le z učinkovitim sodelovanjem vseh držav v Jugovzhodni Evropi lahko uspešno soočimo s temi izzivi. "V zadnjih letih je bilo na tem področju veliko narejenega, z veseljem pa lahko povem, da je tudi Slovenija pri tem odigrala pomembno vlogo. Tako smo leta 2014 na srečanju ministrov Brdo procesa predlagali oblikovanje iniciative za boj proti terorizmu v regiji (Western Balkans Counter Terrorism Initiative - WBCTi) in zanjo pridobili tako podporo regije, kot tudi EU in vseh mednarodnih deležnikov na boju proti terorizmu."

 

Koncept, ki je bil oblikovan v okviru te iniciative, so ministri Brdo procesa leta 2016 razširili še na dve pomembni področji notranje varnosti, torej resno in organizirano kriminaliteto ter varnost meja. Tudi ta iniciativa, imenovana IISG - Integrativno upravljanje notranje varnosti v državah Zahodnega Balkana, je prejela široko podporo in danes so ministri in drugi visoki udeleženci podprli vzpostavitev strukture, ki bo omogočala izvajanje zadanih nalog in prioritet.

 

Kot je povedala ministrica je "ključni cilj nove iniciative oblikovanje regionalnega sodelovanja, ki bo učinkoviteje podpiralo države Zahodnega Balkana pri prenosu standardov EU na področju policijskega dela, varovanja meja in boja proti najnevarnejšim grožnjam notranji varnosti, s tem pa prispevalo k izboljšanju varnostne situacije v regiji." Tako bo vzpostavljen proces upravljanja notranje varnosti v regiji jugovzhodne Evrope, ki do sedaj ni obstajal.

 

Evropska komisija je pokazala veliko razumevanja za potrebe regije in je podprla projekt tudi finančno. Slovenija bo v tej novi strukturi odigrala pomembno vlogo, in sicer bo naša platforma Brdo procesa gostila srečanja odbora ministrov in drugih najvišjih predstavnikov vseh deležnikov, ki izvajajo projekte v državah Zahodnega Balkana. Prevzeli bomo tudi vodilno vlogo v enem od stebrov iniciative, to je v boju proti terorizmu in njegovemu preprečevanju.

 

Struktura IISG se sicer deli na tri stebre:

- preprečevanje in boj proti terorizmu ter preprečevanje radikalizacije in nasilnega ekstremizma, ki vodita v terorizem,

- huda in organizirana kriminaliteta,

- mejna varnost.

 

Vsak steber bo imel vodilne partnerje. Slovenija bo torej to vlogo prevzela v prvem stebru, namenjenem boju proti terorizmu, skupaj z Avstrijo in Centrom za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF).

 

Udeleženci ministrske konference so izbrali tudi predsedujočega iniciativi, in sicer je to Rajko Kozmelj, do nedavnega uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve.

 

Izjava ministrice mag. Vesne Gyorkös Žnidar (mp3, 3,9 MB)

 

Ob robu konference se je ministrica srečala z makedonskim ministrom za notranje zadeve Oliverjem Spasovskim. Poudarila je, da je sodelovanje med ministrstvoma in policijama dobro ter zagotovila podporo Makedoniji pri njenih reformah na poti pri vključevanju v evropske integracije. Glede migracij je dejala, da se močno zavedamo problematike povečanih migracijskih pritiskov in se dejavno vključujemo v iskanje rešitev.