Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve

Jutri, 13. oktobra 2017, bo v Luksemburgu potekalo zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga bo udeležil državni sekretar Andrej Špenga.

 

Na zasedanju bo Evropska komisija predstavila t. i. Schengenski paket, ki vsebuje tri dokumente: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede uporabe pravil za začasno uvedbo mejnih kontrol na notranjih mejah, Priporočilo Evropske komisije o implementaciji določb Zakonika o schengenskih mejah glede začasne ponovne uvedbe mejne kontrole na notranjih mejah v Schengenskem območju in Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o ohranitvi in okrepitvi Schengna. Ministri bodo opravili prvo politično razpravo preden bodo predlog začeli obravnavati pristojna delovna telesa Sveta EU.

 

Udeleženci bodo razpravljali tudi o boju proti terorizmu, predvsem z vidika izmenjave informacij med organi pregona in obveščevalnimi službami, in si izmenjali informacije o zlorabah državljanov tretjih držav v boju proti goljufijam in kriminalu. V nadaljevanju bo Slovenija predstavila zaključke ministrske konference Brdo procesa in stanje implementacije sklepov Sveta o konceptu Integrativnega upravljanja notranje varnosti (IISG) na območju Zahodnega Balkana.