Skoči na vsebino

NOVICA

Za upravljanje z migracijami je ključno regionalno sodelovanje

Včeraj in danes, 12. in 13. novembra 2017, je v Bernu potekalo tretje srečanje kontaktne skupine ministrov za notranje zadeve držav srednjega Sredozemlja. Slovensko delegacijo je vodila veleposlanica Republike Slovenije v Švici Marta Kos Marko.

Na srečanju so sodelovali ministri za notranje zadeve oziroma predstavniki ministrstev Nemčije, Avstrije, Francije, Italije, Malte, Slovenije, Švice, Estonije, Alžirije, Čada, Libije, Malija, Nigra in Tunizije, evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos, Visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi, generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije William Lacy Swing in generalni direktor Mednarodne organizacije rdečega križa Yves Daccord. Glavne teme srečanja so bile sodelovanje na področju boja proti nezakonitim migracijam, tihotapljenju ljudi in vzpostavitvi partnerskega sodelovanja z državami vzdolž srednje sredozemske migracijske poti.

 

V zadnjem letu je bil dosežen velik napredek pri upravljanju migracij v Sredozemlju. Rezultati aktivnosti kontaktne skupine notranjih ministrov evropskih in partnerskih držav vzdolž srednje sredozemske migracijske poti, ustanovljene na prvem srečanju marca 2017 v Rimu, in ukrepi institucij Evropske komisije so že vidni. Avgusta letos se je število nezakonitih prihodov prek te poti zmanjšalo za 25 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. K temu je pripomogla vzpostavitev in poglobitev operativnega sodelovanja z izvornimi in tranzitnimi državami v skupno upravljanje migracijskih tokov ob tej poti. K zmanjševanju nezakonitih prihodov ljudi je prispeval tudi protokol o sodelovanju z nevladnimi organizacijami v Sredozemskem morju, večje aktivnosti libijske obalne straže, delno se je izboljšala tudi situacija na področju vračanja in ponovnega sprejema.

 

Slovenija podpira ukrepe Evropske unije za zajezitev nezakonitih migracij vzdolž srednje sredozemske poti, zmanjševanje pritiskov na njeni zunanji meji in zlom poslovnega modela tihotapcev. Zavzeli so se za nadaljevanje posameznih ukrepov za odpravo vzrokov nezakonitih in ustvarjanje pogojev za zakonite, varne in urejene migracije. Pri tem je bistveno nadaljnje sodelovanje z Libijo in sosednjimi državami, pri čemer je treba še več pozornosti usmeriti k onesposobitvi tihotapskih mrež trgovanja in tihotapljenja ljudi. Zato je treba nadaljevati z izobraževanjem in usposabljanjem libijske obalne straže ter krepiti sodelovanje z lokalnimi skupnostmi s ciljem izboljšanja razmer v tamkajšnjih nastanitvenih centrih. Pri izboljšanju pogojev v nastanitvenih centrih v partnerskih državah imajo pomembno vlogo mednarodne organizacije, kot sta IOM in UNHCR, zlasti njihova aktivna vloga pri iskanju rešitev za najbolj ranljive skupine migrantov.

 

Slovenija bo še naprej aktivno prispevala k različnim oblikam sodelovanja in pomoči z izvajanjem projekta premestitve, pri čemer je uspešno realizirana že skoraj polovica naše obveznosti, zavezani smo se k projektu trajne preselitve, prispevali smo v skrbniški sklad za Afriko, aktivni pa smo tudi v operacijah agencij EU.

 

Na srečanju je Slovenija še poudarila, da je treba pozornost usmeriti k spremljanju vseh poti priseljevanja. Zaradi prizadevanj za omejevanje migracij na eni poti obstaja možnost krepitve in preusmeritve migrantov na druge migracijske poti. Če želimo znatno vplivati na zmanjšanje nezakonitih migracij, preprečiti trgovino in tihotapljenje ljudi ter izboljšati mejno kontrolo, je ključno regionalno povezovanje in sodelovanje na politični in operativni ravni, kar prispeva tudi h krepitvi medsebojnega zaupanja.

 

Udeleženci so sprejeli deklaracijo, v kateri so se zavzeli za vzpostavitev urejenih in varnih migracij na področju srednjega Sredozemlja. Strinjali so se, da je treba izboljšati pogoje v nastanitvenih centrih v partnerskih državah in vzpostaviti alternativne oblike pridržanja, olajšati postopke prostovoljnega vračanja, okrepiti sisteme zaščite za prosilce za mednarodno zaščito in begunce, okrepiti zaščito in storitve za pripadnike ranljivih skupin, boriti se proti tihotapljenju in trgovanju z ljudmi ter raziskati možnosti za varne in zakonite poti za begunce in migrante.