Skoči na vsebino

NOVICA

Šefic: Za uspešen boj proti terorizmu je ključno regionalno sodelovanje

Slovenija je danes, 30. novembra 2017, v okviru predsedovanja Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) skupaj s Svetom za regionalno sodelovanje (RCC) in iniciativo za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu (WBCTi) gostila drugo regionalno koordinacijsko konferenco na področju boja proti terorizmu in preprečevanja nasilnega ekstremizma v jugovzhodni Evropi.

Druga regionalna konferenca predstavlja nadaljnji konkreten korak v smeri, ki jo je začrtala iniciativa WBCTi, saj na enem mestu združuje partnerje iz regije z vseh ravni - politične, strateške in operativne.

 

Državni sekretar Boštjan Šefic je v otvoritvenem nagovoru in izjavi za javnost povedal, da ima Slovenija pomembno vlogo v boju proti terorizmu in preprečevanju nasilnega ekstremizma. "Zavedamo se namreč pomena varnosti, ki je prvi in nujen pogoj za stabilnost tako v posameznih državah kot v celotni regiji jugovzhodne Evrope. Tako smo že leta 2014 na srečanju ministrov Brdo procesa predlagali oblikovanje iniciative za boj proti terorizmu v regiji in zanjo pridobili široko podporo regije, EU in vseh mednarodnih deležnikov v boju proti terorizmu."

 

Poudaril je, da je Slovenija varna država, "a po drugi strani se moramo zavedati, da je mednarodno varnostno okolje, katerega del smo tudi sami, čedalje bolj kompleksno, soodvisno in podvrženo različnim varnostnim tveganjem in grožnjam. Dejstvo je, da se varnostna tveganja ne ozirajo na meje, zato so za uspešno delo v boju proti terorizmu ključni regionalno sodelovanje, usklajeno delovanje in učinkovita izmenjava operativnih informacij ter najboljših praks." Slovenija se ponaša z izkušenimi in prepoznanimi strokovnjaki doma in v mednarodnem okolju ter ima tudi vodilno vlogo v eni od mrež, ki je del konference, to je iniciativa v boju proti terorizmu. Kot je dejal Šefic, je iniciativa zaživela leta 2011, v njej pa tesno sodeluje devet držav iz regije in članic EU. Eden od zadnjih konkretnih in pomembnih dosežkov te mreže je tako dogovor, da članice vse podatke, povezane s terorizmom, posredujejo tudi Europolu."

 

Trendi na področju terorizma in nasilnega ekstremizma se izredno hitro spreminjajo. "Med tem ko iščemo odgovore na prejšnje izzive, smo že soočeni z novimi, poleg tega pa imajo nacionalni ukrepi lahko le omejen učinek. Regionalna konferenca je tako odličen odgovor na sorodna varnostna vprašanja in možnost za oblikovanje nadaljnjih skupnih regionalnih rešitev," je dejal državni sekretar.

 

Generalni sekretar RCC Goran Svilanović je v izjavi za javnost predstavil problematiko vračanja tujih borcev z bojišč v Siriji in Iraku. Pri tem je izpostavil predvsem pomembnost tistih ukrepov v regiji, s katerimi se jih ponovno integrira v družbo in se jim obenem prepreči radikalizacijo drugih oseb.

 

Izjava državnega sekretarja Boštjana Šefica (.mp3, 3 MB)