Skoči na vsebino

NOVICA

Nadomestne volitve treh članov sveta KS Dole pri Litiji

Občina Litija je 22. decembra 2017 razpisala nadomestne volitve treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 22. december 2017, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 4. marca 2018.

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavljamo število volilnih upravičencev v občini Občini Litija, v volilni enoti 3, na voliščih št. 19 in 20.

 

Število volilnih upravičencev:

 

Občina

Volilna enota

Volišče

Število

Litija

VOLILNA ENOTA 3

19 - POŠ Dole

501

Litija

VOLILNA ENOTA 3

20 - Dom krajanov Gradišče

101

 

 

 

Skupaj: 602