Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada razrešila generalnega direktorja policije Marjana Fanka in za vršilca dolžnosti imenovala Simona Veličkega

Vlada je s 5. 1. 2018 s položaja generalnega direktorja policije razrešila Marjana Fanka zaradi upokojitve.

Vlada je s 6. 1. 2018 je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije imenovala Simona Veličkega, dosedanjega namestnika, in sicer do imenovanja generalnega direktorja policije po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

 

***

 

Vlada je na današnji seji tudi izdala Uredbo o pomožni policiji, ki temelji na izkušnjah pri izvajanju sedanje ureditve v praksi in odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti. Med drugim podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije, vrste in način usposabljanja, višino plačila za pripravljenost in opravljanje nalog policije, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste ter razloge za prenehanje in odpoved pogodbe.

 

Uredba določa, da je popolnjevanje pomožne policije z upokojenimi in bivšimi policisti možno samo, če letni načrt dopušča širitev pomožne policije. Na novo je urejena pravica delodajalca, pri katerem je zaposlen kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist, do povračila nadomestila plače za čas opravljanja nalog policije.

 

Na novo je določeno, da se stranki lahko sporazumeta o prenehanju pogodbe. V primerjavi s sedanjo ureditvijo so jasno opredeljeni razlogi za enostransko odpoved pogodbe s strani policije. Na novo je urejena obveznost kandidata za pomožnega policista, ki odpove začasno pogodbo, da policiji povrne stroške usposabljanja, nastale do odpovedi. Določena je tudi pravica pomožnega policista, da z enomesečnim odpovednim rokom odpove pogodbo, in določeni so primeri, ko mora pomožni policist policiji vrniti neto znesek izplačanega zneska za pripravljenost v zadnjih dvanajstih mesecih pred prenehanjem pogodbe.