Skoči na vsebino

NOVICA

Nove izkaznice za državljane Evropskega gospodarskega prostora in Švice

Danes, 5. januarja 2018, je generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo Nina Gregori predstavila nova dovoljenja za prebivanje državljanov Evropskega gospodarskega prostora in Švice ter izvajanje programa Začetna integracija priseljencev.

Gregorijeva je povedala, da so na upravnih enotah 1. januarja 2018 začeli izdajati novo serijo listin v obliki izkaznic za državljane Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov. Izkaznice imajo višjo stopnjo zaščite. Cena nove izkaznice skupaj z upravno takso znaša 9,46 evra in je strošek imetnika.

 

Ministrstvo je v ta namen izvedlo javno naročilo, na podlagi katerega je bila junija 2017 podpisana pogodba s podjetjem Cetis v okvirni vrednosti 400.000 evrov z veljavnostjo do novembra 2020.

 

Ob tej priložnosti je generalna direktorica spomnila na peto obletnico izvajanja programa Začetna integracija priseljencev. Gre za javno veljavni izobraževalni program za učenje slovenskega jezika za odrasle priseljence, v katerega so vključene tudi vsebine iz življenja in dela v Sloveniji. Oblikoval ga je Andragoški center Slovenije.

 

Programa se je v petletnem obdobju udeležilo nekaj več kot 6500 priseljencev. Med udeleženci je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije in Rusije. Programa se udeležujejo tudi osebe s priznano mednarodno zaščito, njegovi elementi pa so vključeni tudi v poseben program učenja slovenskega jezika, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito. Program obsega začetni (60 ur) in nadaljevalni modul (120 ur), ki sta povezana vsebinsko in glede na raven zahtevnosti.

 

Program, ki ga sofinancirata Evropski sklad za migracije, azil in vključevanje in Ministrstvo za notranje zadeve, je v petih letih v 34 krajih po Sloveniji izvajalo več kot 20 izobraževalnih ustanov. Postal je eden temeljnih programov pomoči pri vključevanju priseljencev v slovensko družbo.

 

En od pomembnih virov informacij za tujce je spletna stran Infotujci.si z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo za življenje in delo v Republiki Sloveniji. Od aprila 2010 je spletno stran obiskalo več kot 220.000 obiskovalcev. Portal, ki je na voljo v šestih jezikih, bo v kratkem prenovljen in prilagojen dostopu s pametnih telefonov in tablic, je povedala Nina Gregori.

 

Izjava za javnost (.mp3, 3,4 MB)