Skoči na vsebino

NOVICA

Javno zbiranje ponudb za prodajo čolna

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja motorni čoln P-89.

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja ponovno zbiranje ponudb za motorni čoln P-89, RM 850 CABIN, s pripadajočo opremo. Izhodiščna cena znaša 19.900 evrov.

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 29. 1. 2018 do 12. ure na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.