Skoči na vsebino

NOVICA

Ponovna prodaja dveh službenih psov policije

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja ponovno javno zbiranje ponudb službenih psov policije, nemških ovčarjev Erosa in Gine. Rok za oddajo ponudb je 26. februar 2018.

Predmet ponovnega javnega zbiranja ponudb sta:

- službeni pes Eros, »Od Slo Policije 1949«, poležen 5. 4. 2016, pasme nemški ovčar, po izhodiščni ceni 600 evrov,

- službena psička Gina, »Od Slo Policije 1949«, poležena 31. 5. 2016, pasme nemški ovčar, po izhodiščni ceni 500 evrov.

 

Merilo za izbor je višina ponujene cene za posameznega psa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posameznega psa, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za posameznega psa. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 26. 2. 2018 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 

 

Ponudba mora vsebovati tudi vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije in podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

 

Ponovno javno odpiranje ponudb bo 27. 2. 2018 ob 9. uri.