Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica ob stavki: Najpomembneje, da se v pogajanjih najdejo ustrezne rešitve

Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije sta Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji napovedala stavko policistov in zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji, ki se začne v ponedeljek, 12. 2. 2018, ob 7. uri.

Slovenska ustava delavcem zagotavlja pravico do stavke, ki se uveljavlja pod pogoji, določenimi v Zakonu o stavki. Pogoji za stavko v »dejavnostih posebnega družbenega pomena«, kamor sodi tudi Ministrstvo za notranje zadeve z organoma v sestavi, so opredeljeni v prvem odstavku 7. člena. V teh organih se pravica do stavke uveljavi samo pod pogojem, da se zagotovi:
1. minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij;
2. izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.

 

Vsaka stavka policistov nedvomno predstavlja določeno varnostno tveganje, zato Zakon o organiziranosti in delu v policiji v 76. členu določa naloge, ki so jih policisti med stavko dolžni opravljati. To so:
- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja,
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj,
- odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom,
- varovanje določenih oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev državnih organov,
- vzdrževanje javnega reda,
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah,
- izvajanje nadzora državne meje,
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih.

 

Policisti so naloge dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili nadrejenih. Delavci policije so med stavko dolžni zagotoviti nemoteno izvajanje nalog.

 

Policija je zaradi izkušenj iz preteklih stavk, ki so slabo vplivale na odnose v policiji, vzpostavila dežurno delovno skupino, ki bo sodelovala s Stavkovnim odborom policijskih sindikatov, da bo zagotovljen minimum delovnega procesa in da ne bo bistveno ogrožena funkcija delovanja policije. Pri tem v Policiji poudarjajo, da si ves čas prizadevajo, da policisti dosledno spoštujejo zakonodajo in imajo visoke etične ter moralne vrednote, po drugi strani pa se je treba zavedati, da so prav policisti vsakodnevno postavljeni pred vedno težje preizkušnje in vedno večje delovne obremenitve.

 

Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar je izdala akt o opravljanju konkretnih del in nalog, ki jih morajo javni uslužbenci ministrstva z organoma v sestavi izvajati tudi med stavko. Gre za zagotovitev minimuma delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij ali za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Med njimi so poleg nalog, določenih v 76. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji, med drugim tudi aktivnosti kabineta, povezane z izpolnjevanjem obveznosti ministrice in državnih sekretarjev v odnosu do drugih državnih organov in institucij in so vezane na določene roke, vnos podatkov za obračun plač in obdelava plač, izvajanje nujnih plačil, priprava delovnopravnih aktov, ki so ključnega pomena za delovanje ministrstva, izvajanje nujnih javnih naročil in sklepanje pogodb, zagotavljanje nemotenega posredovanja podatkov iz uradnih evidenc za namen varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja, izdaja potnih listin in osebnih izkaznic v nujnih primerih ...

 

Mag. Vesna Györkös Žnidar ob policijski stavki predvsem izpostavlja, da smo v MNZ v zadnjih treh letih sprejeli številne ukrepe, s katerimi smo bistveno izboljšali položaj zaposlenih v policiji, dosegli smo višje vrednotena delovna mesta v policiji, tečejo priprave za vzpostavitev kariernega sistema v policiji, trend zaposlovanja smo po dolgih letih obrnili navzgor in tudi proračunska sredstva za policijo so višja. »Te dosežke nam priznavajo tudi policistke in policisti, saj nenazadnje iz ankete zadovoljstva z razmerami in vrednotenjem dela po dolgih letih slabih rezultatov izhaja, da zadovoljstvo zaposlenih ponovno narašča. Zato ocenjujem, da napovedana stavka ni uperjena proti vodstvu ministrstva in policije. Razloge je treba iskati širše, še zlasti z vidika razmerij med poklicnimi skupinami oziroma še posebej znotraj pooblaščenih uradnih oseb. Razumem stališče obeh sindikatov v policiji, ko pravita, da vsa delovna mesta uradnih pooblaščenih oseb niso avtomatično primerljiva s policisti. V tem trenutku je za MNZ najpomembneje, da se v okviru pogajanj, ki intenzivno potekajo, najdejo ustrezne rešitve. Dejstvo je namreč, da stavka predstavlja velik izziv pri zagotavljanju varnosti na vseh področjih.«