Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministri Brdo procesa za nadaljnjo krepitev sodelovanja na področju boja proti trgovini z ljudmi

Danes, 16. marca 2018, je na Brdu pri Kranju potekalo 7. neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve Brdo procesa. Gre za tradicionalno srečanje, ki je namenjeno predvsem krepitvi sodelovanja in tesnejšemu povezovanju z državami Zahodnega Balkana na visoki politični ravni. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Letošnje srečanje, ki ga je vodila ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar, je bilo namenjeno krepitvi sodelovanja v boju proti trgovini z ljudmi in pregledu napredka v okviru iniciative Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu (IISG). Zaključke srečanja je v izjavi za javnost predstavila ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar.

 

Kot je povedala ministrica, je problematika trgovine z ljudmi izrazito večplastna, zato zahteva celovit in usklajen pristop tako na nacionalni ravni kot tudi širše v okviru regionalnih pobud ter seveda znotraj evropskih in mednarodnih integracij. Trgovina z ljudmi se prepleta tudi z drugimi področji družbenega življenja, kot npr. z aktualno migracijsko problematiko, izkoriščanjem dela in prikritim prisilnim delom, izkoriščanjem prostitucije in drugimi pojavnimi oblikami. Hkrati pa trgovina z ljudmi odpira nove izzive na področju vse bolj aktualne varnostne problematike in ekonomske ogroženosti v segmentih gospodarstva, kjer prevladuje nekvalificirana delovna sila.

 

»Za uspešnost in učinkovitost strokovnega dela pa je potrebna tudi politična podpora. To je tudi razlog, da smo za današnjo priložnost oblikovali in medsebojno uskladili skupno deklaracijo, ki daje nadaljnjo politično podporo uspešnemu delu Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi Jugovzhodne Evrope,« je izpostavila ministrica. Tako so se v deklaraciji med drugim zavezali k nenehnemu spremljanju trendov na tem področju, kar je temelj za ustrezno odzivanje, multidisciplinarnemu pristopu, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic žrtev trgovine z ljudmi, oblikovanju aktivnosti, ki bodo dvignile ozaveščenost javnosti in pripomogle k učinkovitejšemu preprečevanju trgovine z ljudmi.

 

»Današnja razprava je pokazala, da je trgovina z ljudmi dejansko prepoznaven problem naše regije. Je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic. Vsaka država je lahko država izvora, tranzita ali destinacije, predvsem pa trgovanje z ljudmi ne pozna državnih meja,« je dejala ministrica in nadaljevala: »Zato smo danes še enkrat izpostavili pomembnost medsebojnega sodelovanja na vseh ravneh, tako na področju preprečevanja kot tudi pregona tega kaznivega dejanja ter seveda na področju usklajenih politik delovanja in smiselnih tematsko usmerjenih aktivnosti.«

 

Udeleženci srečanja so tudi pregledali napredek v okviru iniciative Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu (IISG). Ta koncept so podprli na konferenci Brdo proces aprila 2016, ko je bila izražena jasna potreba po razvoju celovitega in integrativnega pristopa na področju notranje varnosti v regiji Zahodnega Balkana ter razširitvi modela sodelovanja z iniciativo WBCTi, ki obsega boj proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu v regiji Zahodnega Balkana, na področji hude in organizirane kriminalitete in upravljanja meja. Uraden začetek izvajanja je sledil septembra lani, prav tako v okviru platforme Brdo procesa, ko smo podprli ključne dokumente in sprejeli potrebne odločitve za formalen začetek izvajanja IISG.

 

»Veseli me, da je v preteklem letu uspešno potekalo tudi predstavljanje koncepta IISG v različnih forumih in da je iniciativa prejela podporo vseh ključnih regionalnih ministrskih forumov jugovzhodne Evrope ter tudi institucij in agencij EU,« je poudarila ministrica.

 

Danes pa so udeleženci potrdili akcijske načrte, »ki bodo vodili naše delo na tem področju v naslednjih letih. Ti načrti odražajo prednostne potrebe regije, ki so bile identificirane v posvetovanjih skupaj z vsemi državami, prejemnicami v okviru IISG.«

 

Izjava za javnost ministrice za notranje zadeve (.mp3, 3,3MB)