Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo po metodi javne dražbe prodaja dve zemljišči

Ministrstvo za notranje zadeve na območju Krškega prodaja dve zemljišči po metodi javne dražbe.

Predmet prodaje sta dva sklopa zemljišč, in sicer:

- pozidano zemljišče parc. št. 930/11, k. o. 1321 Leskovec, v izmeri 249 m2, katerega izklicna cena znaša 9.500 evrov, in

- kmetijsko zemljišče parc. št. 930/26, k. o. 1321 Leskovec, v izmeri 1.526 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 2.565 m2, katerih izklicna cena znaša 68.000 evrov.

 

V navedene zneske ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja za vsak sklop zemljišč je 200 evrov.

 

Javna dražba nepremičnin bo 15. maja 2018 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2 v Ljubljani.

 

Dražitelji morajo najkasneje do 14. maja 2018 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezni sklop, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.