Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Šefic: Stanje na področju državnega preventivnega mehanizma je zelo dobro

Danes, 17. aprila 2018, se je državni sekretar Boštjan Šefic udeležil mednarodne konference ob 10. obletnici delovanja Državnega preventivnega mehanizma, ki sta jo v Ljubljani pripravila Varuh človekovih pravic in Svet Evrope.

Šefic je v nagovoru dejal, da se v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji zavedamo vloge Varuha človekovih pravic in nevladnih oziroma humanitarnih organizacij, ki v okviru državnega preventivnega mehanizma opravljajo obiske, predvsem v policijskih enotah, kjer se izvaja pridržanje oseb. Varuh s svojimi poročili in priporočili bistveno prispeva pri krepitvi varstva oseb, ki jim je odvzeta prostost. Poročila in priporočila na ministrstvu skrbno preučimo in o predlogih za izboljšanje razmer oziroma odpravo nepravilnosti tudi tekoče poročamo. 

 

Povedal je, da je večina nepravilnosti odpravljena že ob samem obisku Varuha oziroma takoj po njem, realizacija večjih posegov v prostore, s katerimi bi bili izboljšani pogoji pridržanja oseb, pa poteka postopoma, saj je odvisna od zagotovitve ustreznih finančnih sredstev. Zato vsako leto del sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov namenimo odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v prostorih za pridržanje.

 

Z različnimi ukrepi si prizadevamo, da bi bilo varstvo človekovih pravic v policijskih postopkih čim boljše. To dosegamo v okviru osnovnega izobraževanja za opravljanje nalog policista in prek različnih vrst usposabljanj, kjer je pomemben delež namenjen tudi nepravilnostim, ki jih v vlogi Državnega preventivnega mehanizma ugotovi Varuh. Policistom je na voljo priročnik o izvajanju pridržanja, že pred leti pa smo v Zakon o nalogah in pooblastilih policije zapisali, da način izvajanja policijskih pooblastil (tudi pridržanja oseb) podrobneje predpiše minister ob predhodnem mnenju Varuha človekovih pravic. 

 

»Po naši oceni je stanje na področju, o katerem govorimo danes, zelo dobro, policisti svoje delo opravljajo zakonito in profesionalno v smislu krepitve vladavine prava ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,« je delo policistov pohvalil Šefic. Poudaril je, da si v MNZ in Policiji prizadevamo preprečevati vse oblike nezakonitega ali nestrokovnega ravnanja policistov do oseb v postopku. »Če so ugotovljena takšna ravnanja, se zoper policiste dosledno ukrepa. Prav tako se z vso resnostjo obravnavajo vsi predlogi Varuha, saj si prizadevamo za izboljšanje kakovosti dela in odpravo vseh pomanjkljivosti, na katere opozarja Varuh.«

 

Šefic je izpostavil, da smo ustanovili Strokovni svet za policijsko pravo in policijska pooblastila, ki podaja strokovna mnenja s tega področja in katerega član je tudi predstavnik Varuha človekovih pravic.

 

Da namenjamo veliko skrb izvajanju pridržanj, kažejo tudi ugotovitve Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT), saj njihovi predstavniki ob obisku v Sloveniji lani niso ugotovili večjih nepravilnosti. »Lahko se pohvalimo, da so stanje na tem področju ocenili kot zelo dobro in so posamezne zelo dobre rešitve oziroma prakse, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic oseb, ki jim je odvzeta prostost, in njihovo evidentiranje, priporočili tudi nekaterim drugim državam,« je še izpostavil Šefic.