Skoči na vsebino

NOVICA

Ponovna prodaja nepremičnine v Ormožu

Objavljamo ponovno javno dražbo poslovne stavbe s pripadajočim zemljiščem na naslovu Vrazova ulica 2, Ormož. Dražba bo 17. maja 2018 ob 9. uri. Izklicna cena znaša 265.000 evrov.

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja ponovno javno dražbo nepremičnine v Ormožu, in sicer: parc. št. 518/2, k. o. 332 Ormož - pozidano zemljišče v izmeri 422 m2, na kateri stoji stavba z ID znakom 332-468. Nepremičnina v naravi predstavlja poslovno stavbo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Vrazova ulica 2, Ormož.

 

Ponovna javna dražba bo 17. 5. 2018 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Izklicna cena znaša 265.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200 evrov. 

 

Dražitelji morajo najkasneje do 16. 5. 2018 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za nepremičnino, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.