Skoči na vsebino

NOVICA

Šefic z madžarsko veleposlanico o migracijah

Državni sekretar Boštjan Šefic se je danes, 24. maja 2018, srečal z veleposlanico Madžarske v Republiki Sloveniji Edit Szilágyiné Bátorfi. Glavna tema pogovora so bile trenutne razmere na področju migracij v Sloveniji in regiji.

Šefic je uvodoma predstavil trenutno situacijo glede migracij v Sloveniji, še posebej v luči nove poti, ki vodi iz Albanije v Črno goro ter naprej v Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo. Poudaril je, da slovenska policija te ilegalne migracije uspešno obvladuje z okrepljenim nadzorom na meji in poostrenimi ukrepi v notranjosti. Ukrepi so usmerjeni v čim bolj učinkovit nadzor državne meje in preprečevanje ilegalnih migracij. Prav tako ima policija pripravljene scenarije za ravnanje ob primeru velikega povečanja prihoda migrantov. Državni sekretar je povedal, da se je bistveno spremenila struktura migrantov v primerjavi s prejšnjim obdobjem in še zlasti z migracijsko krizo v letih 2015 in 2016, saj je zdaj največ državljanov Alžirije, Pakistana in Maroka. Večina jih nato pri nas zaprosi za mednarodno zaščito, kar predstavlja tudi pritisk na slovenski azilni sistem.

 

Pomembno vlogo za učinkovito soočanje z migracijami ima mednarodno sodelovanje s partnerji v EU in z državami v regiji. Zato Ministrstvo za notranje zadeve ves čas poroča o situaciji v Sloveniji in regiji, poziva deležnike k ukrepanju in v sodelovanju z državami iz regije išče in predlaga rešitve. V ta namen smo okrepili svoje mednarodne dejavnosti in intenzivirali sodelovanje tako pri upravljanju migracij kot policijskem sodelovanju v boju proti tihotapcem migrantov. Na podlagi teh srečanj in pogovorov pripravljamo predloge aktivnosti, ki bi državam v regiji omogočali ustrezno odzivanje na sedanje izzive. Predlogi Slovenije bodo dopolnjeni s predlogi kolegov držav v regiji in obravnavani na skupnem sestanku v začetku junija v Sloveniji. Pomembno pa je, da se vsaka država zaveda svojih dolžnosti in obveznosti ter da zagotovi varovanje svojih meja in zunanjih meja EU ter spoštuje dvostranske dogovore, je izpostavil Šefic.

 

Sogovornika sta se še strinjala, da je sodelovanje med slovensko in madžarsko policijo tako na regionalni kot državni ravni in nadalje med ministrstvoma odlično in se zavzela za nadaljevanje takega sodelovanja tudi v prihodnje.