Skoči na vsebino

NOVICA

Prodaja stanovanja v Murski Soboti in nepremičnine v Ormožu

Objavljamo javno dražbo za prodajo zasedenega stanovanja v Murski Soboti in prodajo po metodi neposredne pogodbe nepremičnine v Ormožu. Prodaja bo 24. oziroma 26. julija 2018.

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javno dražbo za prodajo zasedenega stanovanja v skupni izmeri 58,50 m2 v 3. etaži večstanovanjske stavbe na Lendavski ulici 13 v Murski Soboti. Izklicna cena znaša 53.000 evrov. Javna dražba bo 24. 7. 2018 ob 11. uri na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

 

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 518/2, k. o. 332 Ormož - pozidano zemljišče v izmeri 422 m2, na kateri stoji stavba z ID znakom 332-468. Nepremičnina v naravi predstavlja poslovno stavbo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Vrazova ulica 2, Ormož. Prodajna cena za nepremičnino znaša 229.000 evrov.  Prodajo bo opravila Komisija za izvedbo postopkov prodaje in oddaje stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve 26. 7. 2018 ob 9. uri na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.