Skoči na vsebino

NOVICA

Članice Salzburškega foruma v Bukarešti o varnosti, sodelovanju in migracijah

Včeraj in danes, 14. in 15. junija 2018, se je državni sekretar Boštjan Šefic udeležil ministrskega srečanja držav članic Salzburškega foruma, ki je potekalo v Bukarešti v Romuniji.

Prvi dan srečanja so predstavniki držav članic in institucij EU govorili o integriranem upravljanju meja s poudarkom na prihodnosti evropske mejne in obalne straže (Frontex), interoperabilnosti informacijskih sistemov EU in policiji v povezanem svetu. Udeleženci so bili enotni, da je notranja varnost EU ključna prednostna naloga tako za celotno unijo kot za vse države članice. Za dosego ustrezne ravni notranje varnosti pa je treba okrepiti zunanje meje EU, kar podpira tudi Slovenija. Največjo odgovornost imajo države z zunanjo mejo EU, ki morajo za ustrezno zaščito meje imeti vso podporo in pomoč, kot so osebje, proračun in aktivno sodelovanje vseh držav članic, da bodo kos prihodnjim izzivom.

 

V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o implementaciji paketa zakonodajnih aktov s področja interoperabilnosti, ki prek povezave različnih, trenutno ločenih zbirk podatkov in z oblikovanjem enotnega iskalnega obrazca omogoča nacionalnim organom pregona bistveno hitrejše rezultate pri preverjanju zbirk podatkov pri opravljanju svojega dela. Udeleženci so se strinjali, da bo implementacija predlogov odpravila sivo liso v varnostni sliki, ki trenutno obstaja zaradi ločenosti zbirk podatkov. Podprli so prizadevanja bolgarskega predsedstva in pozvali k hitremu zaključku pogajanj z Evropskim parlamentom.

 

Sledila je razprava o novih izzivih, ki jih predstavlja razvoj tehnologije in razvoj spletnih platform, vključno s socialnimi platformami, ki jih pri svoji komunikaciji uporabljajo tudi kriminalne združbe. Količina izmenjanih informacij postavlja analitične službe policij in drugih organov pregona pred veliko preizkušnjo. Zato so se udeleženci strinjali, da bo treba več pozornosti nameniti razvoju orodij, ki bodo olajšala analizo podatkov, in dati evropsko dimenzijo nacionalnim prizadevanjem. V tej luči je Šefic poudaril, da je treba razširiti obseg usposabljanj na ravni EU, tako na področju operativne kot strateške analitike, omogočiti izmenjavo dobrih praks in dvigniti znanje s področja analitskih tehnik in metod.

 

Drugi dan so udeleženci začeli z razpravo o okrepitvi sodelovanja pri delu policije v lokalnem okolju (t. i. community policing), zlasti v primeru večjega števila tujcev, ki živijo na ozemlju druge države. Strinjali so se, da je izmenjava policistov in organiziranje skupnih patrulj lahko dobra rešitev. Več držav, vključno s Slovenijo, je predstavilo dobre izkušenj z izmenjavo policistov v poletni sezoni in na smučiščih. Udeleženci so se strinjali, da je treba tudi temu področju dati evropsko dimenzijo z okrepitvijo izmenjave praks in izkušenj na ravni EU. Sekretar Šefic je predlagal dopolnitev programov usposabljanja CEPOL in razmislek o vzpostavitvi centra odličnosti, ki bi identificiral dobre prakse, ki so jih razvile države članice, in jih ponudil drugim.

 

V zadnjem delu razprave so se udeležencem pridružili kolegi iz skupne prijateljev Salzburškega foruma, to je iz držav Zahodnega Balkana in Moldavije. Razpravljali so o krepitvi policijskega sodelovanja in varnosti na območju regije Zahodnega Balkana ter upravljanju migracij in mejne varnosti.

 

Šefic je izrazil zadovoljstvo o razpravi s tega področja, saj je krepitev policijskega sodelovanja držav Zahodnega Balkana v času gospodarske globalizacije, migracij, groženj terorizma in organiziranega kriminala prednostna naloga teh držav.

 

Regija Zahodnega Balkana namreč predstavlja vplivno območje za notranjo varnost držav članic v srednji EU, pa tudi za celotno EU. Zato je pomembno, da se pri iskanju rešitev ne omejimo z nacionalnimi oziroma mejami EU, ampak ravnamo regijsko. In Salzburški forum je prava platforma za to. Izkušnje iz zadnjih let, ko se je regija soočila z migracijsko krizo, je pokazala, da enega od večjih izzivov predstavlja komunikacija med državami in njihovimi varnostnimi strukturami. Brez učinkovite izmenjave informacij si ni mogoče predstavljati uspešnega soočanja s sodobnimi izzivi, kot so npr. migracije in organizirani, transnacionalni kriminal.
 
Šefic je poudaril, da smo se v preteklih tednih srečali s kolegi iz regije Zahodnega Balkana in dosegli dogovore o okrepitvi izmenjave podatkov, ki jih je treba čim prej implementirati v praksi. Slovenska policija velik del mednarodnih aktivnosti namenja tudi drugemu sodelovanju z varnostnimi strukturami držav iz regije. Pri tem je izpostavil integrativno upravljanje notranje varnosti na Zahodnem Balkanu (IISG), ki po našem mnenju vključuje elemente, ki so v prihodnosti nujni za bolj učinkovito delo v regiji. Struktura IISG s svojo tristebrno strukturo omogoča in izrablja potenciale meddržavnega in medagencijskega sodelovanja in je uveljavljena v državah regije in zagotavlja izboljšano izrabo resursov.


Udeleženci iz držav Zahodnega Balkana so opozorili na migracijsko situacijo na njihovem ozemlju in ponovili zavezanost k okrepitvi sodelovanja na podlagi zaključkov, sprejetih na srečanjih generalnih direktorjev policij 6. junija 2018 na Brdu pri Kranju in srečanju ministrov dan kasneje v Sarajevu. Vsi so se strinjali, da velik izziv predstavlja boj proti organiziranemu kriminalu, ki se ukvarja s tihotapljenjem ljudi, pa tudi drog in orožja.


Državni sekretar Šefic se je ob robu srečal z zveznim ministrom za notranje zadeve Avstrije, Herbertom Kicklom. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi informacij in pogledov na situacijo v regiji, prihodnjih korakih in nekaterim drugim odprtim temam.