Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Györkös Žnidar ob dnevu policije: Ostanite profesionalna, neodvisna in visoko kakovostna organizacija

Danes, 27. junija 2018, je v Policijski akademiji v Tacnu potekala osrednja slovesnost ob dnevu policije. Zbrane sta nagovorila ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar in generalni direktor policije Simon Velički, ki sta tudi podelila najvišja priznanja policije. Slovesnost je potekala v duhu sodelovanja in povezovanja z drugimi službami nujne pomoči v državi, zato so predstavniki policije, gasilcev in reševalcev udeležencem prikazali potek reševanja v prometni nesreči.

Govor ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar objavljamo v celoti (velja govorjena beseda):


»Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora,
gospod predsednik Državnega sveta,
cenjeni policistke in policisti,
dragi gostje.

 

Danes obeležujemo 27. leto delovanja slovenske policije v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Ob tej priložnosti lahko brez kakršnegakoli pomisleka zatrdimo, da je slovenska policija kakovostna, učinkovita in uspešna organizacija, ki uživa visoko stopnjo zaupanja prebivalk in prebivalcev naše države. A tega ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega. Uspeh slovenske policije je plod dolgoletnega, težkega, predanega in marljivega dela, je rezultat poguma, odločnosti in enotnosti policistk in policistov v uresničevanju temeljnega poslanstva – zagotavljanja varnosti v državi. 

 

Še preden sem prevzela mandat ministrice za notranje zadeve, sem bila seznanjena, da je bila policija zaradi nerazumnih odločitev predhodnih vlad podvržena dolgoletnemu varčevanju, zaradi česar so se že kazale negativne posledice neposredno na občutljiv policijski sistem. Priznati moram, da me je tak odnos do policije globoko razočaral, saj je to nedopustno in neodgovorno do prvega branika varnosti v državi. Zato sem bila odločena, da bom policijo popeljala po pravi poti in jo postavila na mesto, ki tako pomembni organizaciji, zadolženi za varnost vseh nas, tudi pripada. Po skoraj štirih letih lahko rečem, da nam je uspelo. Danes govorimo o bistveno boljši finančni, materialni in kadrovski sliki v policiji ter bistveno boljšem položaju njenih zaposlenih. A zgodba o uspehu, torej o tem, da smo policiji omogočili, da končno zre v svetlejšo prihodnost, še zdaleč ni zaključena. Dolžnost vsakokratnega ministra za notranje zadeve je, da naredi vse za to, da se policiji kot strokovni službi še naprej omogoča pogoje za nemoteno delo in za nadaljnji razvoj na vseh področjih. Svojo zakonsko pristojnost skrbeti za ustrezne pogoje za delo policije in določati razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za delo policije sem vzela skrajno resno in to pričakujem tudi od  svojega naslednika. In ponovno poudarjam, da ostali poklici niso avtomatično primerljivi s poklicem policista. Ta je specifičen po rednih nalogah, izpostavljenosti, nevarnosti in obremenjenosti zaradi dodajanja vedno novih zakonskih policijskih nalog. Zaradi navedenega se je treba resnično in goreče zavzemati za ustrezno vrednotenje poklica policist, kot sem to počela tudi sama, ker tudi menim, da je tako prav. Nakazuje se, da bo občutljivo razmerje med poklicnimi skupinami, zlasti pooblaščenih uradnih oseb, na dodatni preizkušnji, poleg že nakazane smeri boja obeh policijskih sindikatov. Tudi iz tega razloga mora policija biti povezana v trdno celoto, poenoteno v razmišljanju, dejanjih in uresničevanju temeljnega poslanstva. Nenazadnje, ustrezno vrednotenje poklica policist od nas terjajo tudi varnostni izzivi, ki so pred nami in bodo zaznamovali prihodnja obdobja. 

 

Eden od varnostnih izzivov so vsekakor migracije, ki bodo stalnica ne samo v Sloveniji, ampak v celotni regiji in Evropi. Zato bi bilo nujno poiskati ustrezne, predvsem pa skupne rešitve, saj se z migracijskim pritiskom ne more soočati vsaka država posamično. V tem trenutku bi morala biti Evropska unija dovolj zrela in modra, da bi dosegla poenotenost med državami članicami. V nasprotnem primeru se bo vsaka država na svojevrsten način spopadala s tem vprašanjem, kar pa ima lahko na dolgi rok izrazito negativne posledice tako za regijo kot celotno Evropo. Vendar moram pri tem izpostaviti, da se lahko kljub odsotnosti evropskih rešitev Slovenija pohvali z uspešnim in učinkovitim delom na tem področju. Slovenska policija uspešno obvladuje migracijski tok in svoje aktivnosti prilagaja trenutnim razmeram na terenu ter učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo EU. To znova dokazuje, da smo verodostojna schengenska država, ki se zelo jasno zaveda svojih odgovornosti. Ta odgovornost pa od nas zahteva, da ključnemu sistemu zagotavljanja varnosti v državi zagotovimo v vsakem primeru ustrezne vzvode in mehanizme. Ustrezna zakonodaja, zadostna policijska pooblastila in sodobna oprema predstavljajo nujni pogoj za profesionalno in strokovno opravljanje policijskega dela. Predvsem pa se je treba v bodoče vzdržati praks, ki smo jih bili v tem mandatu deležni v obliki širjenja nezaupanja v elementarno legitimnost policije kot represivnega organa določene, v državo povezane družbene skupnosti, in ki so zelo oteževale argumentirano razpravo. Varnost ni ideološko vprašanje, ampak strokovni izziv. Nobena politična stranka ne bi smela mimo stroke in tudi nobena politična stranka nima pravice za ideološko izhodišče vzeti nezaupanja v policijo in ga nato slepo in izključujoče uporabljati kot dokaz svoje domnevne liberalnosti in višje razvitosti nasploh. Takšne politične prakse so v današnji varnostni realnosti nezrele in neodgovorne. Strokovno dodelanim, sorazmernim in nujnim spremembam policijske zakonodaje je treba odgovorno prisluhniti, če pa te volje ni, pa ostaja edina alternativa samo zmanjšanje pričakovanj do policije glede zagotavljanja varnosti. Vemo pa, da je ravno obratno. Pričakovanja ljudi do policije so vedno večja, njeno delovanje mora biti ne le zakonito, ampak tudi legitimno in ravno zato sem večkrat povedala, da policija ne pripada političnim strankam, ampak ljudem. Torej vsem nam, zaradi česar moramo biti zelo pazljivi, kako z njo ravnamo, saj uživa visoko stopnjo zaupanja ljudi.

 

V svojem mandatu sem bila pogosto kritizirana, da se slovenski policiji dajejo prevelika pooblastila in s tem na široko odpira polje za morebitne zlorabe. Zelo jasno želim povedati, da so take ocene, ki nikoli niso bile podkrepljene z relevantnimi dejstvi, neupravičene. Slovenska policija je namreč ena redkih organizacij, ki vseskozi dokazuje, da vsakršna negativna odstopanja v lastnih vrstah ustrezno in nemudoma sankcionira. Nikoli nismo trdili, da v tako številčni organizaciji, kot je policija, več kot 8.000 vas je, ni odklonov. Seveda se zgodi tudi to in problem bi bil, če bi jih pometali pod preprogo in trdili, da niso možni. Policija je bila v tem mandatu  s strani MNZ nadzorovana bolj kot kadarkoli prej, kar potrjuje število zahtev za poročanje, nadzorov in usmeritev za delo. Zato so očitki in posploševanja glede pomanjkanja kritične distance do policije popolnoma neupravičeni in policiji kot visoko strokovni organizaciji delajo krivico in moralno škodo. Nekateri me kritizirajo, da sem predvsem policijska ministrica. Vendar želim tudi danes ob dnevu policije jasno povedati, da si tak naziv štejem v čast in priznanje, saj je slovenska policija spoštovana organizacija. Če bi v preteklosti imeli več policijskih ministrov ali ministric, meni leta 2014 ne bi bilo treba z vsemi močmi, ki smo jih premogli, pričeti dvigovati policijo iz dna stagnacije, kamor je bila v preteklih letih pahnjena. Policija je del vrednot, na katerih temelji država, zato sem po odhodu prejšnjega generalnega direktorja policije tudi vztrajala, da ne glede na bližino volitev policija dobi novega, polnokrvnega generalnega direktorja in ne samo vršilca dolžnosti. Vodenje policije mora biti kontinuirano in trdno ter nima popolnoma nič z volitvami in obratno, tudi v strokovnem policijskem besednjaku beseda volitve nima kaj iskati. 

 

Seveda pa v slovenskem prostoru nihče ne more delovati sam ali osamljen. Zato me izjemno veseli, da na današnjem dogodku vidim tudi predstavnike gasilcev in reševalcev, ki so na terenu najpogostejši in najzanesljivejši partnerji policije. V vašem skupnem delovanju se najbolje kaže pomembnost povezovanja, ki vas združuje v plemenitem cilju – pomagati ljudem. Na žalost pa so razmere na terenu dostikrat nepredvidljive in kljub vaši izkušenosti lahko privedejo do najtežjih trenutkov, ko se morate soočiti tudi z izgubo dragih sodelavcev. Zato se na tem mestu spomnimo vseh, ki so pri opravljanju svojega dela izgubili življenje. Njihova nesebičnost in plemenitost nikoli ne bosta pozabljeni, naša dolžnost pa je negovati spomin na njihova požrtvovalna dejanja.

 

Spoštovani,
štiriletni mandat, eden najzahtevnejših po osamosvojitvi Slovenije, smo uspešno pripeljali do konca. V teh štirih letih sem podrobno spoznala ustroj in delovanje slovenske policije in v kolikor se bo nadaljevala smer, ki smo jo začrtali v tem mandatu, me za njeno prihodnost ne skrbi. Bili smo odlična ekipa, delali z roko v roki in si odkrito zaupali. Danes sta tukaj oba generalna direktorja policije, s katerima sem zelo tesno sodelovala, sedanji in prejšnji. Obema se zahvaljujem za visoko profesionalen odnos, predanost policiji in nenazadnje tudi lojalnost, ki je dandanes zelo redka dobrina. Aktualnemu generalnemu direktorju policije pa še polagam na srce, da naj policija ostane in se dalje krepi kot homogen kolektiv, ki ne sme pod nobenim pogojem dopustiti, da bi jo parcialni interesi posameznikov ali pritiski dnevne politike zamajali v trdnosti in homogenosti. Ostanite profesionalna, neodvisna in visoko kakovostna organizacija. 

 

Drage policistke, dragi policisti,
zahvaljujem se vam za visoko kakovostno in strokovno opravljeno delo. Ponosna sem, da sem bila na čelu resorja notranjih zadev, pod okrilje katerega sodi tudi slovenska policija. Želim vam veliko uspeha tudi v bodoče in predvsem varno delo.

 

Srečno.«

 

V okviru današnjega praznovanja dneva policije se je delegacija Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Združenja Sever v Parku spomina v Tacnu poklonila šestim policistom, ki so izgubili življenje v vojni za Slovenijo 1991, in tudi policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju policijskih nalog po letu 1991. Že dopoldne pa so se s položitvijo venca poklonili tudi pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah v Ljubljani.