Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada je sprejela sklep o služnosti v javno korist zaradi nadzora državne meje

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobje obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje.

Zakon o nadzoru državne meje določa, da policija sme postaviti, namestiti in uporabljati tehnična ali druga sredstva, kot so varovalna ograja ali druga tehnična ovira ali druga sredstva za preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje, za opravljanje nadzora državne meje in preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. Za uspešno izvedbo teh nalog in nalog, predpisanih s pravnim redom EU, policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, pri čemer morajo lastniki in posestniki policiji omogočiti prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje. Za vzdrževanje javnega reda in obvladovanje migrantskega toka konec leta 2015 so bili sprejeti določeni ukrepi, med njimi tudi postavitev začasnih tehničnih ovir za varovanje zunanje schengenske meje. 

 

Ker se s postavitvijo začasnih tehničnih ovir na zemljiščih posega v ustavno pravico lastnine, Zakon o nadzoru državne meje določa:
- upravičenost do nadomestila lastniku ali osebam, ki uporabljajo zemljišče na podlagi druge stvarne pravice vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe in 
- omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist, če je za opravljanje nalog nadzora državne meje, ki se izvaja ob državni meji potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev.

 

Če je treba za opravljanje nalog nadzora državne meje uporabljati zemljišča tako, da je otežena redna raba zemljišč, in sicer za obdobje daljše od 24 mesecev, je treba začeti postopke za omejitev lastninske pravice. Javno korist za ustanovitev služnosti in obdobje obremenitve s služnostjo v javno korist ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve pa v šestih mesecih po sprejetju sklepa začne postopke za ustanovitev služnosti v javno korist. 

 

Služnost v javno korist se ustanovi za 10 let, pri čemer se služnost lahko kadarkoli ukine, če ni več nujno potrebna. Finančne posledice za državni proračun so trenutno ocenjene na 2,1 milijona evrov (2 milijona evrov za odškodnine in 100.000 evrov stroškov za vodenje postopkov). Predvideni postopki se bodo začeli voditi v letu 2018. Višina odškodnine se bo določila za celotno obdobje obremenitve zemljišča s služnostjo v javno korist in se bo izplačevala na letni ravni za preteklo leto. Na letni ravni je strošek odškodnin ocenjen na okoli 200.000 evrov.