Skoči na vsebino

NOVICA

Z evropsko komisarko o ukrepih EK na področju prometa

Komisarka za promet Violeta Bulc se je danes, 20. julija 2018, sestala z vodstvom Ministrstva za notranje zadeve in Policije ter jim predstavila ukrepe Evropske komisije na področju prometa.

Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar je v pogovoru izpostavila zadovoljstvo, da je Evropska komisija sprejela ukrepe za posodobitev mobilnosti in prometa v Evropi, ki bodo pomagali temu sektorju, da ob socialno pravičnem prehodu na čisto energijo in digitalizacijo ostane konkurenčen. 


Izpostavila je, da Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022, ki jo je sprejel Državni zbor, sledi skupnemu cilju držav članic EU, da se v prometu na cestah ohrani čimveč življenj in število žrtev prepolovi, torej predvideva, da število umrlih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah leta 2022 ne bi bilo večje od 70. Čeprav so trendi letos pozitivni, v Sloveniji še ne dosegamo tega cilja in potrebni bodo še številni ukrepi, da nam bo to uspelo. 


Policija si je v resoluciji zadala ključne cilje, ki jih želi v naslednjih letih uresničiti. To so: zagotoviti učinkovit nadzor prometa na avtocestah in hitrih cestah, povečati vidnost policijskega nadzora, zagotoviti multidisciplinaren nadzor cestnega prometa in še zagotoviti učinkovit nadzor nad večkratnimi kršitelji cestnoprometnih predpisov. Za uresničitev teh ciljev bomo tako med drugim kadrovsko izpopolnili enoto za izvajanje nadzora na avtomobilskih in hitrih cestah, policiste dodatno opremili z napravami, kot so merilniki hitrosti, naprave za ugotavljanje vožnje na prekratki varnostni razdalji, naprave za tehtanje, okrepili prisotnost policista v Državnem centru za nadzor in urejanje prometa, prizadevali si bomo za vzpostavitev sistema sektorskega merjenja hitrosti na avtocestah, seveda ob izpolnitvi nekaterih predpogojev za to, poleg tega pa bomo povečali prisotnost policistov na cestnem omrežju in uvedli mobilno pisarno.


Ministrica je povedala, da je v svojem mandatu vložila ogromno naporov za izboljšanje dela policistov. Na ravni Vlade je Policiji zagotovila številna sredstva za zagotavljanje materialno tehničnih sredstev za nemoteno delo, pri čemer upa, da bo nova vlada zagotavljala kontinuiteto za nemoten razvoj policije, kajti odprta ostaja predvsem kadrovska popolnitev postaj prometne policije.


Generalni direktor policije Simon Velički je v pogovoru izpostavil, da je bilo leta 2017 v Sloveniji stanje varnosti cestnega prometa glede na število mrtvih v prometnih nesrečah najugodnejše do sedaj. V prometnih nesrečah so umrli 104 udeleženci, 851 udeležencev pa je bilo hudo telesno poškodovanih, s čimer se približujemo zastavljenim ciljem iz Programa dela varnosti v cestnem prometu. Ugodno stanje prometne varnosti se nadaljuje tudi v letošnjem letu, ko je do današnjega dne v prometnih nesrečah umrlo 46 udeležencev (v enakem obdobju lani 64 udeležencev, 373 udeležencev se je hudo telesno poškodovalo (v enakem obdobju lani 466). Vzrok za nastanek najhujših prometnih nesreč žal še vedno ostaja neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje.


Samo stanje varnosti cestnega prometa je odvisno od več dejavnikov in akterjev, ki nastopajo pri tem, ter od ravnanja vsakega posameznega udeleženca cestnega prometa. Policija skupaj z ostalimi službami in organizacijami izvaja preventivne ter represivne aktivnosti in tako prispeva k zmanjšanju nedovoljenih ravnanj v cestnem prometu ter posledično k zmanjšanju tveganj za nastanek prometnih nesreč. Kot je izpostavil Velički, verjamemo, da se bo pozitivni trend izboljšanja varnosti cestnega prometa nadaljeval tudi v prihodnje in bomo z dolgoročnimi cilji ter ukrepi zagotavljali varnost vseh udeležencev cestnega prometa.


Prav v želji doseganja tega cilja slovenska policija aktivno sodeluje tudi v Evropski zvezi prometnih policij TISPOL, v okviru katere smo aktivno podprli tudi projekt EDWARD, v katerega je bila vključena tudi evropska komisarka.

 

Evropska komisarka Violeta Bulc je v nadaljevanju predstavila aktivnosti Evropske komisije, ki se bodo na daljši rok (do leta 2050) izvajale na področju cestnega prometa, in pri tem izpostavila predvsem področja infrastrukture, razvoja vozil (pričakovan postopen prehod na vozila, ki bodo v prihodnje zagotavljala avtonomno vožnjo) in ukrepe, ki se bodo nanašali na spreminjanje vedenja udeležencev v cestnem prometu. Vsi omenjeni ukrepi bodo imeli tudi pomemben vpliv na delo policije, ki bo morala aktivno slediti spremembam in se vseskozi prilagajati.


Predstavniki Policije so z evropsko komisarko razpravljali o izzivih, ki nas čakajo na področju varnosti cestnega prometa. Predstavili so ukrepe za dosego ciljev do leta 2022 in aktivnosti, ki jih Policija izvaja v zvezi z modernizacijo nadzora cestnega prometa (načrti za uvajanje novih tehničnih sredstev, kot so sistemi za sekcijsko merjenje hitrosti in sistemi za prepoznavo registrskih tablic) in obravnavo prometnih nesreč. Razprava je nanesla tudi na problematiko tovornega prometa, ki po besedah evropske komisarke "duši" veliko evropskih držav, zato se Evropska komisija trudi, da bi vzpostavila čim bolj jasna pravila in nadzornim organom omogočila čim boljše pogoje za izvajanje kakovostnih nadzorov.


Vsi udeleženci sestanka so bili enotni, da je treba z načrtovanimi aktivnostmi nadaljevati in s tem zadržati ugodne trende na področju prometne varnosti.

 

Izjava za javnost (.mp3, 1,2 MB)