Skoči na vsebino

NOVICA

V okviru projekta trajne preselitve prispela prva skupina 21 sirskih beguncev iz Turčije 

Danes, 24. julija 2018, je v Slovenijo prispela prva skupina 21 sirskih beguncev iz Turčije, ki je sprejeta na podlagi zavez Slovenije na zasedanju Evropskega sveta junija 2015 in dogovora EU Turčija iz aprila 2016.

Vlada RS je marca 2016 sprejela načrt izvedbe preselitve 20 oseb iz tretjih držav, avgusta 2016 pa še dodaten sklep, da se na podlagi kvote iz Turčije sprejme 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca. Hkrati je določila, da se pri nastanitvi in vključevanju preseljenih oseb iz Turčije smiselno upoštevajo naloge posameznih ministrstev, vladnih služb in drugih državnih organov, določene v Izvedbenem načrtu premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav. Nosilec načrta in projekta je Ministrstvo za notranje zadeve. Projekt je potekal v sodelovanju z Visokom komisariatom Združenih narodov za begunce in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM), s katero je Slovenija  sklenila okvirni sporazum, ki ureja obseg podpore, ki ga Sloveniji pri izvedbi trajne preselitve nudi Mednarodna organizacija za migracije in je del ustaljene prakse pri preselitvah iz Turčije. S predlagano vsebino okvirnega sporazuma med Slovenijo in IOM se je marca 2018 seznanila Vlada RS. 14. aprila 2018 pa je bil okvirni sporazum obojestransko podpisan. 

 

MNZ je maja 2018  skupaj z uslužbenci Policije in Urada za oskrbo in integracijo migrantov opravil izbirno misijo v Turčiji, v okviru katere so s potencialnimi kandidati opravili razgovore. Po tem je ministrstvo v okviru svojih pristojnosti preverilo pogoje za trajno preselitev v Slovenijo, in sicer, da oseba izpolnjuje pogoje za priznanje statusa begunca in da se nahaja v državi, kjer so varni pred preganjanjem in kjer pogoji bivanja niso primerni za vključevanje v okolje. Ugotovljeno je bilo, da pogoje za trajno preselitev izpolnjuje 40 kandidatov. 

 

V okviru projekta je predvideno, da naj bi bila druga skupina 19 beguncev  v Slovenijo preseljena jeseni.