Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javni poziv za prevajanje iz kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu jezika

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija poziva prevajalce za ustno in pisno prevajanje iz kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu v slovenski, hrvaški, bosanski, srbski ali angleški jezik, da podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih Policije s tujimi državljani.

Zainteresirani prevajalci morajo poslati:
-    pisno vlogo za prevajanje za potrebe Policije, na kateri sta navedena telefonska številka in naslov, na katerih je prevajalec dosegljiv 24 ur, EMŠO, davčna številka, finančni urad ter številka osebnega računa, enota in naslov banke,
-    ustrezno dokazilo o pisnem in ustnem znanju kurdskega, dari, farsi, urdu oziroma paštu jezika,
-    izjavo, da ni davčni zavezanec, ali fotokopijo odločbe, iz katere je razvidno, da ima status davčnega zavezanca,
-    izjavo, da zagotavlja prevajanje 24 ur na dan vse dni v letu, vključno s  sobotami, nedeljami, prazniki in dela prostimi dnevi,
-    izjavo, da se na potrebo po prevajanju lahko odzove v dveh urah,
-    izjavo, da je nekaznovan in ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se ga preganja po uradni dolžnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen.

 

Prevajalec mora znati slovensko, hrvaško, bosansko, srbsko ali angleško in farsi jezik. Z izbranimi prevajalci bo sklenjena pogodba o avtorskem delu, višina honorarja bo znašala 43,08 evra bruto za uro ustnega prevajanja in 25,80 evra bruto za obračunsko stran pisnega prevoda. Za obračunsko stran pisnega prevoda se šteje 1500 znakov brez presledkov.

 

Okvirna pogodbena vrednost pogodbe o avtorskem delu bo znašala 5.000 evrov bruto. Prav tako bo prevajalec upravičen do povračila prevoznih stroškov za prihod na kraj prevajanja in nazaj v višini kilometrine, ki se v skladu z veljavnimi predpisi določi v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov) za vsak prevoženi kilometer.

 

Pogodba o avtorskem delu bo sklenjena do sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega javnega naročila, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2018.

 

Na javni poziv se lahko prijavijo tudi tisti prevajalci, ki zaradi presežene pogodbene vrednosti v letu 2018 nimajo več sklenjene pogodbe z Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo.

 

Zainteresirani kandidati naj vlogo z vsemi prilogami s sklicem na številko 1001-57/2018 posredujejo na naslov

Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana

 

ali na elektronski naslov: gp.mnz@gov.si.